Cần thiết lập cơ quan chuyên trách về giá đất

(LĐTĐ) Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, cần thiết lập cơ quan chuyên trách về giá đất của Nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến giá đất, kể cả việc giải quyết tranh chấp về giá đất, ngăn ngừa nguy cơ gia tăng sự bất bình đẳng giữa các khu vực, gây ra xung đột về giá đất giữa các địa phương giáp ranh.
Sửa Luật Đất đai: Hoàn thiện các quy định về giá đất theo nguyên tắc thị trường Nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng nguồn thu cho Thành phố Kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi)

Bỏ khung giá đất - điểm mới quan trọng

Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhìn nhận, việc bỏ khung giá đất là điểm mới quan trọng trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), vì Luật Đất đai năm 2013 quy định khung giá đất sát giá thị trường, nhưng thực tế, luôn có khoảng cách lớn giữa giá đất thị trường và giá Nhà nước quy định. Khoảng cách này vô hình trung đã tạo ra kẽ hở cho tham nhũng và trục lợi đất đai.

Cần thiết lập cơ quan chuyên trách về giá đất
Hội Luật gia Hà Nội góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Bảng giá đất sẽ được xây dựng căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất, thay vì căn cứ vào khung giá đất của Chính phủ như hiện nay. Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá đất trước khi ban hành. Bên cạnh đó, sau khi bỏ khung giá đất, các địa phương sẽ xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm, thay vì định kỳ 5 năm một lần như hiện nay.

Cũng theo ông Tuyến, với khu vực đã có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thị trường thì xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị đất, giá thửa đất chuẩn. Trong đó, giá của thửa đất chuẩn là giá trị của thửa đất có các đặc tính về quy mô diện tích, hình thể, kích thước mang tính đại diện cho các thửa đất trong vùng giá trị, được chọn làm thửa đất chuẩn để định giá cho các thửa đất khác trong vùng giá trị.

“Cần bổ sung quy định cụ thể hệ số tiền sử dụng đất để tính công nhận hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân do Bảng giá đất được tính theo giá thị trường. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ quan chuyên trách về giá đất của Nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến giá đất, kể cả việc giải quyết tranh chấp về giá đất, ngăn ngừa nguy cơ gia tăng sự bất bình đẳng giữa các khu vực, gây ra xung đột về giá đất giữa các địa phương giáp ranh”, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội góp ý.

Đồng thời, ông Tuyến cũng kiến nghị quy định ngay trong Luật về quy chuẩn phương pháp định giá đất, quy trình kiểm tra giám sát việc xây dựng Bảng giá đất và định giá đất cụ thể (không giao cho Chính phủ quy định). Bên cạnh đó, cần xác định rõ cơ quan định giá đất cấp tỉnh là cơ quan nào và để bảo đảm tính độc lập của Hội đồng thẩm định giá, trong thành phần Hội đồng cần có đại diện của Mặt trận Tổ quốc và một số tổ chức chính trị - xã hội.

Khắc phục tình trạng đầu cơ đất

Tại hội thảo góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Hội Luật gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Tô Thị Thanh Hương đánh giá cao những điểm mới nổi bật như bỏ khung giá đất, tính giá đất cụ thể cho từng vị trí, việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành bố trí tái định cư, trừ trường hợp tái định cư tại chỗ... trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Hội Luật gia thị xã Sơn Tây, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần nghiên cứu quy định tổ chức dịch vụ công về đất đai (các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai) trực thuộc UBND cấp huyện nơi đóng trụ sở. Hiên nay, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên môi trường cấp tỉnh đang có bất cập. Tuy mô hình Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đảm bảo sự thống nhất và chính xác về quản lý đất đai, nhưng mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan gồm Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn chưa rõ ràng, trách nhiệm cũng chưa cụ thể. Hội Luật gia Sơn Tây cũng đề nghị Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực cùng ngày với hiệu lực của Luật và không ban hành quá nhiều các Nghị định hướng dẫn (chỉ nên ban hành không quá 3 Nghị định).

Theo bà Hương, việc bỏ khung giá đất sẽ tạo điều kiện cho các địa phương được chủ động xác định giá đất sát thực với giá đất thị trường, đạt được mục tiêu hoàn thiện cơ chế giá đất. Nhà nước xác định giá đất sẽ đảm bảo khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất và làm tăng thu thuế, phí và lệ phí từ đất cho Nhà nước.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội cũng kiến nghị bổ sung điều luật về đánh thuế lũy tiến với bất động sản được sở hữu, nhằm khắc phục tình trạng đầu cơ đất như hiện nay, để người có nhu cầu thật sự có điều kiện có nhà để ở.

Theo luật sư Dương Thị Bích Hạnh, Chi hội luật gia Đoàn Luật sư Hà Nội, trong thực tế, thông tin đầu vào để áp dụng phương pháp định giá đất còn bất cập, việc định giá đất cụ thể ở một số nơi chưa kịp thời. Công tác đăng ký đất đai, đặc biệt là đăng ký biến động đất đai chưa thực hiện nghiêm, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, bà Hạnh cũng đánh giá cao việc Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất bỏ khung giá đất, cho rằng đây là giải pháp mang tính đột phá để khắc phục các bất cập trong quản lý, khai thác đất đai hiện nay.

Cùng quan tâm đến việc xác định giá đất, Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ - ông Lê Trung Đức băn khoăn, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất hàng năm, nhưng vấn đề cốt lõi là làm sao xác định được chính xác giá đất phổ biến trên thị trường, trong khi giá đất thường xuyên biến động.

Vì vậy, theo ông Đức, cần nghiên cứu kỹ về các phương pháp xác định giá đất, cơ quan chuyên trách chuyên môn tư vấn xác định giá đất phải độc lập, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh phải là Hội đồng độc lập với UBND cấp tỉnh, tránh tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” và cần phải được quy định cụ thể trong Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhấn mạnh yêu cầu giá đất cần phải được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc, phương pháp theo giá thị trường chứ không thể dựa vào khung giá đất, Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ cũng cho rằng, bảng giá đất phải được cập nhật thường xuyên, phù hợp với tình hình thị trường. Bên cạnh đó, khi cấp có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khiến giá đất tăng lên gấp nhiều lần thì giá trị tăng đó cần phải quay trở lại bồi hoàn cho người dân bị thu hồi đất và đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo ông Đức, vấn đề mấu chốt khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của Luật Đất đai 2013 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Vì vậy, Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định cụ thể cách tính giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải thực hiện và tính khấu trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vào tiền sử dụng đất, cho thuê đất phải nộp. Từ đó, khắc phục thực tiễn giá đất của Nhà nước quy định thường thiếu sự tương thích, thậm chí là thấp hơn nhiều so với giá thị trường... /.

Phương Thảo

Nên xem

VINIF tài trợ 62 tỷ đồng học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ năm 2022

VINIF tài trợ 62 tỷ đồng học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 8/12/2022, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup - VINIF tổ chức trao 360 suất học bổng với tổng giá trị 62 tỷ đồng cho các học viên cao học, ...
HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ người có công, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán

HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ người có công, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Mức tặng quà dịp Tết Nguyên đán của thành phố Hà Nội như sau: Mức quà (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người áp dụng với: Bà mẹ Việt Nam anh ...
Đề xuất xem xét có gói hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, giảm việc

Đề xuất xem xét có gói hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, giảm việc

(LĐTĐ) Chiều 8/12, Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức tọa đàm trực tiếp kết hợp với trực tuyến với chủ đề "Việc ...
Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần tích cực vào ...
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Ngày 8/12, Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Tín đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao ...
Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không phép

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không phép

(LĐTĐ) Đối với vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh ...
Có được đăng ký quyền sử dụng phần đất chênh lệch so với sổ đỏ?

Có được đăng ký quyền sử dụng phần đất chênh lệch so với sổ đỏ?

(LĐTĐ) Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Tin khác

Thị trường bất động sản: Nỗ lực tìm lại “bầu trời sáng”

Thị trường bất động sản: Nỗ lực tìm lại “bầu trời sáng”

(LĐTĐ) Một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản đang rất khó khăn, lợi nhuận sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ. Nhiều cổ phiếu bất động sản “nằm sàn”, đặc biệt là bị sụt giảm sâu thanh khoản, có thể bị mất thanh khoản, thể hiện qua việc một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản đang phải thực hiện các biện pháp thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ở thời điểm hiện tại, các chuyên gia, cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp đang “nỗ lực” để đưa thị trường bất động sản tìm lại bầu trời.
Thị trường nhà chung cư: Giá tăng, hàng khan người mua càng thêm khó

Thị trường nhà chung cư: Giá tăng, hàng khan người mua càng thêm khó

(LĐTĐ) Giá căn hộ chung cư ở Hà Nội vẫn đang neo ở mức cao. Theo thống kê của Savills, căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng chỉ chiếm 12%, còn lại là các phân khúc từ 2 tỷ đồng trở lên, điều này khiến nhiều người mua gặp khó khăn khi nguồn cung khan hiếm, giá lại không ngừng tăng.
Đánh thức tiềm năng “thành phố sông Hồng”

Đánh thức tiềm năng “thành phố sông Hồng”

(LĐTĐ) Quy hoạch đô thị sông Hồng khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển, tăng thêm sức hút đầu tư cho thành phố, nâng tầm phát triển kinh tế và hệ thống bất động sản ven sông.
Thị trường đất nền miền Bắc giảm nhiệt trên diện rộng

Thị trường đất nền miền Bắc giảm nhiệt trên diện rộng

(LĐTĐ) Báo cáo của Kênh thông tin bất động sản Batdongsan.com.vn cho thấy, ảnh hưởng của lạm phát, siết tín dụng bất động sản, giá bất động sản tăng cao,... đã tạo bức tranh thị trường bất động sản ảm đạm trong quý 3/2022.
Vì sao bất động sản khu vực Mỹ Đình luôn sôi động?

Vì sao bất động sản khu vực Mỹ Đình luôn sôi động?

(LĐTĐ) Vốn là tâm điểm của thị trường Thủ đô, “cơn sốt” bất động sản Mỹ Đình được nhận định là chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chủ đầu tư nhà ở xã hội muốn chọn hình thức thực hiện nghĩa vụ

Chủ đầu tư nhà ở xã hội muốn chọn hình thức thực hiện nghĩa vụ

Việc xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án thương mại, các chủ đầu tư hoàn toàn thực hiện được. Người lao động có thu nhập từ trung bình đến thấp từ đó có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, người lao động có thu nhập thấp chắc chắn sẽ không thể kham nổi chi phí sinh hoạt trong điều kiện hoàn cảnh này.
Cần hiện đại hóa việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Cần hiện đại hóa việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, quản lý dịch vụ thông tin, dữ liệu bất động sản… Tại hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) vừa tổ chức, các chuyên gia cho rằng, cần bổ sung thêm quy định đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản online, học dưới hình thức e-learning (học trực tuyến).
Giấc mơ xa khi giá chung cư lập đỉnh

Giấc mơ xa khi giá chung cư lập đỉnh

(LĐTĐ) Theo một số chuyên gia bất động sản, nhiều khu vực ở Hà Nội liên tục xuất hiện các cơn “sốt” đất, qua đó đẩy giá mặt bằng chung của các phân khúc khác như chung cư lên cao, cộng với yếu tố tâm lý nên tốc độ tăng giá chung cư ở Hà Nội cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh.
Chân dung doanh nghiệp sẽ xây 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở thành phố Đà Nẵng

Chân dung doanh nghiệp sẽ xây 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở thành phố Đà Nẵng

(LĐTĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) vừa công bố sẽ xây 1.809 căn hộ, trong đó nhà ở xã hội để bán là 1.165 căn tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.
Đà Nẵng: Sẽ xây dựng 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở quận Liên Chiểu

Đà Nẵng: Sẽ xây dựng 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở quận Liên Chiểu

(LĐTĐ) Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu sẽ xây dựng 1.809 căn hộ, trong đó có 1.165 căn hộ nhà ở xã hội để bán.
Xem thêm
Phiên bản di động