Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành 8 dự án thoát nước, xử lý nước thải tại Hà Nội Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước

Chiều 10/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai.

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Minh Tấn cho biết, từ sau khi có Chỉ thị số 13-CT/TU đến nay, Sở đã tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành 18 Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện của 17 huyện và thị xã Sơn Tây.

Đối với công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Sở TN&MT tham mưu UBND trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn.

Về việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, căn cứ Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, Sở TN&MT trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, đã giao 89,57ha đất, cho thuê 82,88ha đất sử dụng để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng với 100.41ha (đất lúa) sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được bảo đảm công khai, minh bạch. Hiện UBND Thành phố đang tập trung chỉ đạo và tổng kết nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố như: Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án mở rộng trụ sở Bộ Công an; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong giải phóng mặt bằng còn tồn đọng, chuyển tiếp từ Luật Đất đai 2003 sang (như giao đất dịch vụ). Đến nay đã giao đất dịch vụ, tham mưu đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc đạt trên 81%.

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam báo cáo, giải trình với đoàn giám sát.

Trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản, thời gian qua Sở TN&MT đã chủ trì thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép - đặc biệt là khai thác cát sỏi lòng sông trái phép; vận chuyển kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép và hoạt động không giấy phép bến thủy nội địa của các bấn bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông...

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đánh giá, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và Kế hoạch số 157/KH-UBND của UBND Thành phố đến các xã, phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn Thành phố. Từ đó Chỉ thị đã có tác động mạnh mẽ, đi vào cuộc sống của nhân dân; nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung về chủ trương, giải pháp thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ tổ chức Đảng đến cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất, khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra báo cáo của Sở còn chưa rõ nét về vai trò của cấp ủy Sở trong triển khai Chỉ thị; chưa tổng hợp rõ nét hệ thống văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; chưa có kết quả rõ nét sau khi Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Chỉ thị, UBND Thành phố ban hành kế hoạch về nội dung này. Một số bất cập trong quá trình thực hiện như một số địa phương chưa triển khai quyết liệt, chưa thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện; một số địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU nhưng chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn thực hiện; sự phối hợp với các cơ quan trong giải quyết, xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản chưa được chặt chẽ...

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai trao đổi tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ rất quan trọng được Ban Thường vụ Thành uỷ tập trung chỉ đạo, từ việc ban hành Chỉ thị đến quán triệt, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố. Chú ý báo cáo phải theo tiêu chí của cấp uỷ, thể hiện rõ vai trò của cấp uỷ Đảng; đánh giá rõ kết quả đạt được, chuyển biến sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị, UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị này. Đồng thời nêu rõ trách nhiệm của Sở trong tham mưu Thành phố thực hiện nhiệm vụ, chú trọng vào các nội dung: công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, sử dụng tài nguyên,…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Sở TN&MT chú trọng tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị; phân công rõ trách nhiệm trong Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở, xác định công tác phối hợp để triển khai hiệu quả Chỉ thị này.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính

(LĐTĐ) Sáng 24/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hoàng Công Thủy đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính (Cầu giấy - Hà Nội), hiện đang điều trị ở Bệnh viện Giao thông vận tải.
Viettel tìm kiếm và đào tạo nhân sự quản lý sản phẩm

Viettel tìm kiếm và đào tạo nhân sự quản lý sản phẩm

(LĐTĐ) Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi động chương trình Viettel Future Changemakers 2024 (VFC 2024) để tìm kiếm và đào tạo những nhân sự quản lý sản phẩm – product manager xuất sắc. VFC sẽ là chương trình thường niên, quản lý sản phẩm là chủ đề năm nay.
3 đơn vị lớn về y tế và dinh dưỡng bắt tay hợp tác chiến lược nâng cao sức khỏe cộng đồng

3 đơn vị lớn về y tế và dinh dưỡng bắt tay hợp tác chiến lược nâng cao sức khỏe cộng đồng

(LĐTĐ) Ba đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và y tế là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Hệ thống Trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký hợp tác chiến lược, hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với công nhân, viên chức, lao động năm 2024.
TP.HCM: Chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết khi mùa mưa đến

TP.HCM: Chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết khi mùa mưa đến

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, nhất là trong giai đoạn mùa mưa tại khu vực phía Nam, muỗi vằn sẽ phát triển mạnh và tạo điều kiện cho bệnh sốt xuất huyết gia tăng.
Hà Nội ra công văn hoả tốc yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Hà Nội ra công văn hoả tốc yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ra công văn hoả tốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, làm 14 người tử vong.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

(LĐTĐ) Sáng 24/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy xảy ra tại ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Tin khác

Hà Nội ra công văn hoả tốc yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Hà Nội ra công văn hoả tốc yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ra công văn hoả tốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, làm 14 người tử vong.
Hà Nội thí điểm hệ thống giao thông thông minh từ tháng 6/2024

Hà Nội thí điểm hệ thống giao thông thông minh từ tháng 6/2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất với kiến nghị của Sở Giao thông vận tải triển khai thí điểm hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn Thành phố trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2024.
Hà Nội - Bắc Kinh kết nối, phát huy giá trị di sản

Hà Nội - Bắc Kinh kết nối, phát huy giá trị di sản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ hợp tác về lĩnh vực di sản văn hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, Văn phòng Ban quản lý Cung điện Mùa hè tổ chức Lễ Khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh, bao gồm: Triển lãm “Thăng Long - Hà Nội, Di sản kết nối và hội tụ” và Tọa đàm “Bắc Kinh - Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản” tại Khu di sản thế giới Di Hòa Viên, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hà Nội thiết lập đề án xử lý ô nhiễm môi trường

Hà Nội thiết lập đề án xử lý ô nhiễm môi trường

(LĐTĐ) Ngày 17/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì hội nghị.
Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/5/2024 đến hết ngày 20/5/2024 kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng cường hợp tác hai thành phố Hà Nội - Bắc Kinh

Tăng cường hợp tác hai thành phố Hà Nội - Bắc Kinh

(LĐTĐ) Trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), chiều ngày 16/5/2024, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã có buổi hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHND Trung Hoa Phạm Sao Mai.
Hà Nội công khai kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hà Nội công khai kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Về kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 4/2024, tổng số điểm thành phố Hà Nội đạt được là 50,72/100 điểm, tính tại thời điểm 17h ngày 8/5/2024.
Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) dự kiến diễn ra trong tháng 9/2024, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham gia của 500 đại biểu.
HĐND Thành phố xem xét, quyết định 4 nhóm vấn đề quan trọng, cấp thiết

HĐND Thành phố xem xét, quyết định 4 nhóm vấn đề quan trọng, cấp thiết

(LĐTĐ) Sáng nay (15/5), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp HĐND Thành phố xem xét, quyết định 4 nhóm vấn đề quan trọng, cấp thiết của Thành phố.
Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố khoá XVI

(LĐTĐ) Sáng nay (15/5), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động