M
16/01/2021 17:08

Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố:

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội về “Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ tới các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 Giữ vững an ninh trật tự cho Thủ đô Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng

Theo đó, Đảng ủy cơ quan yêu cầu các chi bộ, đảng bộ bộ phận từ ngày 8/1/2021 đồng loạt treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!”.

Cùng đó, các chi bộ, đảng bộ bộ phận chỉ đạo chuyên môn, các đoàn thể cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: phát động các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế ra quân sôi nổi ngay từ đầu tuần, tháng đầu; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo chính quyền, chuyên môn, các đoàn thể của đơn vị quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động để tạo sự an tâm, ổn định về tư tưởng trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Chi bộ Báo Lao động Thủ đô treo khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng.Ảnh minh họa

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã tích cực lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng hợp bằng văn bản và thông qua trao đổi tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng.

Đồng thời, bằng nhiều hình thức, Đảng ủy cơ quan và các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo…

Công tác tuyên truyền của Đảng ủy cơ quan, các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ cơ quan, sự đồng thuận trong xã hội để góp phần tổ chức thành công và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Phạm Diệp

Nguồn :