Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị Công đoàn TP.HCM cần quán triệt sâu sắc mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện và làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với công nhân, người lao động.
Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Xây dựng hình ảnh Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh gần gũi với đoàn viên, người lao động Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 24/9, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thành phố đã đạt được trong thời gian qua.

Nổi bật là việc vừa thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, vừa xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đa dạng hóa các hình thức; tập hợp được đông đảo lao động phi chính thức tham gia tổ chức công đoàn, thành lập nhiều nghiệp đoàn nghề nghiệp, kết nạp đoàn viên và thành lập mới Công đoàn cơ sở.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo Hiến pháp và pháp luật; xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Chất lượng và hiệu quả trong việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp ngày càng nâng lên về chất; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị với nhiều nội dung hoạt động phong phú.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

"Có gần 98.000 lượt đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và đã có gần 12.900 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có 630 đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất; đặc biệt là góp phần quan trong các hoạt động phòng, chống đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM", Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Công đoàn TP.HCM cần nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, vị trí, đặc điểm của Thành phố là trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu tàu kinh tế cả nước, với lực lượng lao động khoảng 5 triệu người, chủ yếu làm việc ở khu vực công nghiệp và dịch vụ.

"Thời gian tới, với định hướng cơ cấu lại tổng thể kinh tế gắn với đối mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thì chắc chắn nguồn nhân lực sẽ có nhiều thay đổi. Các ngành nghề sản xuất đòi hỏi ít thâm dụng lao động hơn; lực lượng lao động đòi hỏi trình độ, kỹ năng và tay nghề cao hơn. Lúc đó, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, lao động TP.HCM sẽ gia tăng về số lượng, chất lượng và quan hệ lao động sẽ có những thay đổi tương ứng", ông Nguyễn Văn Nên cho biết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng Bảng đồng với dòng chữ Công đoàn TPHCM Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển đến đại hội.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

"Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị có nhiều quan điểm và giải pháp mới đề ra cho cả nước, hoàn toàn sát, đúng với thực tiễn tại TP.HCM; cùng với đó là triển khai Nghị quyết số 31, Kết luận số 14 của Bộ Chính Nghị quyết số 98 của Quốc hội", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Đồng thời, cần quán triệt sâu sắc mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP.HCM, giai cấp công nhân, người lao động.. .tiếp tục là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Để thực hiện các nội dung trên, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Công đoàn TP.HCM nhiệm kỳ tới cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, qua đó phát triển đoàn viên, Công đoàn cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm xã hội, nhận thức pháp luật trong đoàn viên, người lao động.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng
Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo những phương thức và mô hình mới, phù hợp với đặc điểm thực tiễn phát triển sản xuất và xã hội Thành phố trong giai đoạn mới, thích ứng với bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế sâu rộng. Cần tính toán nhiều cách để chủ động huy động nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Công đoàn.

"Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ này, LĐLĐ TP.HCM đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết thêm, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì thế các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo tổ chức và hoạt động Công đoàn, quan tâm đúng mức việc kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ đúng tầm, thường xuyên sâu sát, khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay. Chính quyền các cấp tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ để Công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu quả hơn nữa, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố nhanh và bền vững.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

Hà Nội tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

(LĐTĐ) Trong các ngày 12 và 13/12/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện...
Sơn Tây: Sôi nổi hội thi ‘Tuyên truyền phòng, chống ma túy’

Sơn Tây: Sôi nổi hội thi ‘Tuyên truyền phòng, chống ma túy’

(LĐTĐ) Ngày 8/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây tổ chức hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện.
Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

(LĐTĐ) Chiều 8/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Trương Văn Tú, cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Ứng xử văn minh, thân thiện trong vận tải hành khách công cộng

Ứng xử văn minh, thân thiện trong vận tải hành khách công cộng

(LĐTĐ) Hội thi “Nhân viên phục vụ giỏi, văn minh, thân thiện năm 2023" không chỉ góp phần tạo chuyển biến về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thủ đô mà còn là dịp để người dân thêm hiểu và quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của nhân viên phục vụ xe buýt đang hàng ngày cố gắng nâng cao chất lượng, đem đến sự hài lòng cho hành khách đi xe.
VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

(LĐTĐ) Giải thưởng được trao tặng từ tổ chức thanh toán thẻ hàng đầu thế giới - VISA, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của ngân hàng trong việc cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm thẻ tín dụng vượt trội tới khách hàng.
Cuối năm, công nhân môi trường lại khổ với rác thải cồng kềnh

Cuối năm, công nhân môi trường lại khổ với rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Cứ mỗi dịp cuối năm, rất nhiều đồ cũ, hư hỏng như bàn ghế, giường chiếu, chăn mền… bị bỏ đi. Đáng nói, khối lượng rác thải cồng kềnh này đang bị tuồn ra các khu vực công cộng, gây mất mỹ quan đô thị Thủ đô.
Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

(LĐTĐ) Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, nhấn mạnh nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"

(LĐTĐ) Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Đình Khang được tín nhiệm, bầu tái cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.
LĐLĐ thành phố Hà Nội mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ thành phố Hà Nội mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Tối 3/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Họp báo công bố kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Họp báo công bố kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngay sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và Nguyễn Xuân Hùng đã chủ trì họp báo công bố kết quả của Đại hội.
Công đoàn Việt Nam tiếp tục kiến nghị giải quyết tình trạng NLĐ bị nợ đọng bảo hiểm xã hội

Công đoàn Việt Nam tiếp tục kiến nghị giải quyết tình trạng NLĐ bị nợ đọng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngay sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và Nguyễn Xuân Hùng chủ trì họp báo công bố kết quả của Đại hội.
Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt, nói rằng: Mong ước của họ là được đưa con đi khai giảng

Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt, nói rằng: Mong ước của họ là được đưa con đi khai giảng

(LĐTĐ) Không ít nữ công nhân đã chảy nước mắt và nói rằng mong ước của họ chính là trong ngày khai giảng được đưa con đến trường. Trước tâm tư, nguyện vọng này, thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ vẫn kiên trì kiến nghị bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh để tạo cơ hội cho công nhân, lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

(LĐTĐ) Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII được tín nhiệm, bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

TRỰC TUYẾN: Phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay, 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ ba và bế mạc Đại hội. Tới dự ngày làm việc thứ ba của Đại hội có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
HÌNH ẢNH: Toàn cảnh ngày làm việc thứ 3 Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

HÌNH ẢNH: Toàn cảnh ngày làm việc thứ 3 Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay, 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động