M
19/06/2020 09:40

Báo chí Thủ đô luôn tiên phong trên mọi mặt trận

(LĐTĐ) Báo chí Hà Nội đã phản ánh đúng, kịp thời và sinh động mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời, luôn đi tiên phong trong công tác đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. 

Báo chí Thủ đô trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Báo chí Thủ đô thực sự là "binh chủng" trên mặt trận thông tin
Báo chí Thủ đô góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Giữ vững tôn chỉ, mục đích

Tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán khẳng định, 95 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc, đồng hành cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tập hợp, đoàn kết hội viên cùng các cơ quan báo chí Thủ đô thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới", Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghiêm túc 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo…

1539 bao chi ha nyi
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán tặng Giấy khen tới 13 cơ quan báo chí có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội. Ảnh: M. Phương

Thông tin về hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng cho biết, các cơ quan báo chí Thủ đô đã phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đáng chú ý, báo chí Thủ đô đã có nhiều tác phẩm phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến, Người tốt – việc tốt trong các ngành nghề của đời sống xã hội, đặc biệt phản ánh đậm nét thông tin, bài viết về sự điều hành của Chính phủ và thành phố Hà Nội, sự vào cuộc, đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đem lại hiệu quả cao.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết trong công tác phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh, phản bác các hành vi sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động nhằm gây mất ổn định chính trị, an toàn trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2020.

Ghi nhận 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí, các Liên - Chi hội trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội đề ra, không có hội viên vi phạm pháp luật và 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo.

Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng cho biết, trọng tâm chính trong hoạt động của Hội Nhà báo thành phố là tiếp tục động viên hội viên thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố cổ vũ các ngành, các cấp vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2020.

Trong đó, tập trung tuyên truyền và thực hiện thắng lợi các Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và các chương trình, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt sâu sắc Hội viên Hội Nhà báo Chỉ thị 43/CT-TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí (sửa đổi), 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 18/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, trong đó giai đoạn 1 đến hết năm 2020.

Để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hoạt động nghiệp vụ cho các hội viên, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức một số chuyến đi thực tế cho phóng viên các báo, đài tuyên truyền về biên giới, hải đảo, chủ quyền Tổ quốc và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch tại một số tỉnh, thành phố bạn; đưa phóng viên đi viết bài về nông nghiệp, nông thôn mới theo chương trình công tác của Thành ủy; viết về các gương điển hình tiên tiến tại một số quận, huyện, ngành…

Trong hoạt động đối ngoại, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Hội, nghiệp vụ báo chí với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn trên cả nước, với phương châm “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”. Tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động đối ngoại và giữ mối quan hệ với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai (Thái Lan), Hội Nhà báo thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và một số Hội Nhà báo trong khu vực Châu Á, Đông Nam Á.

Bảo Duy

Nguồn :