M
14/05/2021 16:57

Bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu trong một số trường hợp

Luật Cư trú sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021 và một trong những điểm đáng chú ý là người dân khi bán nhà có thể bị xóa hộ khẩu.

Sổ hộ khẩu giấy: Chỉ thu hồi nếu người dân thay đổi thông tin Những trường hợp nào sẽ bị xóa đăng ký thường trú?

Theo Điều 24, Luật Cư trú 2020 do Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 tới đây, người thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể bị xóa đăng ký thường trú.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Theo quy định của Luật, một số trường hợp khi bán nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú. Ảnh minh họa: KT
Theo quy định của Luật, một số trường hợp khi bán nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú. Ảnh minh họa: KT

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2021, người dân khi bán nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú (xoá hộ khẩu), trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó./.

Theo vov.vn

https://vov.vn/kinh-te/ban-nha-se-bi-xoa-ho-khau-trong-mot-so-truong-hop-856485.vov

Nguồn :