Công tác nữ công các cấp CĐ Thủ đô:

Bạn đồng hành của lao động nữ

(LĐTĐ) Xác định công tác nữ công là một phần quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn (CĐ) các cấp, thời gian qua, các cấp CĐ Thủ đô luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Nữ công triển khai hiệu quả công tác vận động nữ, phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). 
ban dong hanh cua lao dong nu Truyền thông tầm soát phát hiện sớm ung thư cho 300 lao động nữ
ban dong hanh cua lao dong nu Lao động nữ trong các Hợp tác xã còn gặp rất nhiều khó khăn
ban dong hanh cua lao dong nu Nhật Bản tiếp nhận người lao động nước ngoài với tư cách “kỹ năng đặc biệt”

LĐLĐ thành phố Hà Nội hiện quản lý 45 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; 7.867 CĐCS, với tổng số 326.958 nữ đoàn viên/ 591.074 đoàn viên. Để triển khai thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ, Ban Chấp hành CĐ các cấp đã thành lập 100% Ban Nữ công quần chúng CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở với 269 ủy viên; 4.048 Ban Nữ công quần chúng cơ sở với 14.410 ủy viên.

ban dong hanh cua lao dong nu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa - động viên các bác sĩ và hỏi thăm CNLĐ trong buổi khám sức khỏe cho nữ CNLĐ KCN Phú Nghĩa.

Được sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, thời gian qua, công tác vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô không ngừng được đẩy mạnh, phương thức hoạt động Ban Nữ công các cấp CĐ thành phố Hà Nội ngày càng đổi mới. Ban Nữ Công các cấp CĐ Thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, nổi bật nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Năm 2019, Ban Nữ công các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ thông qua thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Trong đó, hoạt động nữ công các cấp CĐ sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; Đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội CĐ các cấp, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nữ CNVCLĐ; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; Tăng cường mối quan hệ và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng, tranh thủ nguồn đầu tư và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của lao động nữ.

Cụ thể, Ban Nữ công CĐ các cấp đã tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành (BCH) CĐ cùng cấp tham gia, đề xuất những vấn đề liên quan đến lao động nữ, gia đình, trẻ em, góp ý vào nội qui, quy chế cơ quan đơn vị, Thỏa ước lao động tập thể... Cùng đó, Ban Nữ công CĐ các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chăm lo, giải quyết kịp thời; tham mưu với BCH trong việc phối hợp tham gia sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nữ CNVCLĐ; tham mưu với BCH phối hợp với chuyên môn đảm bảo các chế độ chính sách cho nữ CNVCLĐ hoặc đề xuất những chính sách cho lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Năm 2018, đã có 1.771/2.236 (đạt tỷ lệ 79,2%) CĐCS có TƯLĐTT có những điều khoản về chính sách liên quan đến lao động nữ theo quy định trong Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban Nữ công các cấp CĐ Thành phố đã tích cực phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ theo Nghị định 85/2015/NĐ-CP. Năm 2018, Ban Nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tham mưu và tham gia kiểm tra 514 đơn vị, 3.622 CĐCS đã tự kiểm tra chế độ chính sách đối với lao động nữ của đơn vị, qua đó nắm bắt thực tiễn, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ.

Mô hình “Sức khỏe của bạn” được Ban nữ công các cấp CĐ Thành phố duy trì tổ chức hàng năm vào dịp “Tháng công nhân”. Riêng năm 2018, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với các CĐ cấp trên cơ sở tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 649 CNLĐ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long và khu công nghiệp Phú Nghĩa.

Cùng đó, Ban Nữ công công đoàn các cấp đã vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; đồng thời làm tốt công tác chăm lo cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học bổng và giúp đỡ trẻ em cộng đồng.

Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ cũng được Ban Nữ công các cấp công đoàn Thành phố chú trọng.

Hàng năm, Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố hướng dẫn các cấp CĐ tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng đại diện của Ban Nữ công quần chúng trong việc tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và trẻ em; kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVCLĐ.

Riêng trong năm 2018, CĐ các cấp đã tổ chức 7.410 cuộc tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật, kiến thức giới, bình đẳng giới, phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước, kiến thức xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc cho 310.428 lượt nữ CNVCLĐ. Ngoài ra, công đoàn các cấp còn động viên lao động nữ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ đã giúp nữ CNVCLĐ Thủ đô ngày càng tự tin, thực hiện tốt hơn vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đây cũng là lý do để đông đảo chị em tích cực, sôi nổi tham gia các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ mà tổ chức công đoàn phát động.

Năm qua, năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, nữ CNVCLĐ Thủ đô đã tích cực tham gia các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII như thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua thi đua, năm qua, đã có 6.204 tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 274.130/326.771 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở (đạt tỷ lệ 82,73%). Có 12 tập thể, 7 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố khen thưởng.

Có thể nói, với những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua và nhất là năm 2018, Ban Nữ Công các cấp CĐ Thủ đô đã thực hiện tốt công tác vận động nữ và phát huy tốt vai trò của mình trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nữ CNVCLĐ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại sân bay Tân Sơn Nhất

Xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại sân bay Tân Sơn Nhất

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cũng như xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, ...
Bằng lái xe giả, hậu quả thật

Bằng lái xe giả, hậu quả thật

(LĐTĐ) Mặc dù thường xuyên bắt giữ, xử lý các đối tượng mua, bán, sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả, nhưng theo cơ quan chức năng, hiện nay, việc ...
Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế Thủ đô

Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế Thủ đô

(LĐTĐ) Khắc phục ngay những khâu còn yếu kém, chậm trễ trong 6 tháng đầu năm để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh ...
Đánh giá, tuyển chọn cán bộ, nhìn từ Hải Dương

Đánh giá, tuyển chọn cán bộ, nhìn từ Hải Dương

(LĐTĐ) Trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc; muôn việc thành công ...
Thủ tướng Ukraine: Quá trình tái thiết cần khoảng 750 tỷ USD

Thủ tướng Ukraine: Quá trình tái thiết cần khoảng 750 tỷ USD

Thủ tướng Ukraine cho biết những thiệt hại trực tiếp về cơ sở hạ tầng do cuộc xung đột hiện nay ở nước này ước tính đã lên tới hơn ...
Lãi "khủng" và gánh nặng giá lên sách giáo khoa: Có nên áp trần lợi nhuận?

Lãi "khủng" và gánh nặng giá lên sách giáo khoa: Có nên áp trần lợi nhuận?

Nhìn vào khoản lợi nhuận khủng sau thuế của NXB Giáo dục Việt Nam năm 2021, lên đến hơn 287 tỉ đồng (đạt 250% kế hoạch được giao), có lẽ ...
Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới

Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới

Từ ngày 1/8/2022, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới sẽ được giảm 10.000 đồng so với mức quy định lệ phí cũ.

Tin khác

Tạo động lực cho đoàn viên xây dựng hạnh phúc gia đình

Tạo động lực cho đoàn viên xây dựng hạnh phúc gia đình

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Tiền Phong B (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh) luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”. Theo đó, các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia, hưởng ứng, tạo động lực giúp đoàn viên an tâm làm việc, xây dựng hạnh phúc gia đình.
LĐLĐ quận Tây Hồ: Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước

LĐLĐ quận Tây Hồ: Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn quận phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, doanh nghiệp.
Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Phát huy những kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2022 Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội có phương hướng cụ thể để khắc phục tồn tại, khó khăn và tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu, nhằm về đích các chỉ tiêu đã đề ra.
Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất tiếp tục chuyển biến rõ nét, làm tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
30 Công đoàn cơ sở ký mới Thỏa ước lao động tập thể

30 Công đoàn cơ sở ký mới Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo, đôn đốc tích cực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 100% cơ quan hành chính sự nghiệp, xã, thị trấn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC); 62% Công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ); 55% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại và 30 CĐCS ký mới Thỏa ước lao động tập thể, đạt 150% kế hoạch năm 2022.
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(LĐTĐ) Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

(LĐTĐ) Công đoàn Bộ Tư pháp vừa quyên góp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương.
Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhờ sự chủ động vào cuộc của Công đoàn và sự tạo điều kiện của Ban Giám đốc, đoàn viên, người lao động của công ty ngày càng tin tưởng vào Công đoàn, an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.
Phát huy phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động

Phát huy phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và các Công đoàn cơ sở thành viên tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và phong trào nữ công cũng được phát huy hiệu quả.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với việc tích cực triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong "Tháng Công nhân" năm 2022, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.
Xem thêm
Phiên bản di động