M
26/03/2020 13:38

Bãi bỏ 10 quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

(LĐTĐ) Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 phê duyệt bãi bỏ 10 quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải.

bai bo 10 quy trinh noi bo tthc thuoc tham quyen giai quyet cua so giao thong van tai Nâng cao mức hài lòng của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính
bai bo 10 quy trinh noi bo tthc thuoc tham quyen giai quyet cua so giao thong van tai Công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội
bai bo 10 quy trinh noi bo tthc thuoc tham quyen giai quyet cua so giao thong van tai Đổi mới cải cách hành chính để phục vụ nhân dân
bai bo 10 quy trinh noi bo tthc thuoc tham quyen giai quyet cua so giao thong van tai

Làm thủ tục cấp phép rời bến tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh - Ảnh minh hoạ - Giaothong.vn

Cụ thể Thành phố phê duyệt: 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bao gồm: Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép. Quy trình Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn. Quy trình Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn.

Bãi bỏ 10 quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tại Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

UBND TP giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

PV

Nguồn :