M
14:01 | 01/12/2018

Công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định công bố manh mục thủ tục hành chính (TTHC) và TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Điểm mặt 9 doanh nghiệp còn "chầy ỳ" quỹ bảo trì chung cư
Hà Nội: Phát huy các ứng dụng công nghệ thông tin trong vệ sinh môi trường
Đề xuất xây hồ điều tiết ngầm để giảm thiểu ngập úng

Theo quyết định số 6470/QĐ-UBND ngày 27/11/2018, UBND thành phố Hà Nội đã thông báo về manh mục TTHC và TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội, 

Theo đó 10 TTHC trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng gồm: Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh; Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước; Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuộc sở hữu nhà nước; Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công).

UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng cũng sẽ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định sổ 99/2015/NĐ-CP; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực bất động sản gồm, Sở Xây dựng Hà Nội được quyền cấp phép 2 TTHC gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng. Do hết hạn (hoặc gần hết hạn); 01 TTHC lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật gồm: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Cuối cùng, là 10 TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, bao gồm: Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP).

Sở Xây Dụng Hà Nội cũng được quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn); Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III; Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng).

UBND TP cũng chấp thuận bãi bỏ 04 TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội. Các Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 và Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực. Các thủ tục: số 03, số 04 Mục IV Phần I lĩnh vực kinh doanh bất động sản; số 01, số 02 Mục II Phần I lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội hết hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2018.

Tuấn Dũng

Nguồn :