M
10:40 | 07/12/2018

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực

(LĐTĐ) Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ công đoàn (CĐ) làm căn cứ giới thiệu ứng cử, đề cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo CĐ các cấp; khẩn trương hình thành đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp cấp tỉnh trong 5 lĩnh vực cơ bản: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp; an toàn lao động; phát triển đoàn viên và xây dựng CĐ vững mạnh; tài chính; kiểm tra.

xay dung doi ngu can bo cong doan du nang luc Sẽ có Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới
xay dung doi ngu can bo cong doan du nang luc Xứng đáng với niềm tin của người lao động

Sẽ ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ CĐ

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra ngày 6/12, kết nối 364 điểm cầu trong toàn quốc, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện, với 24.814 cán bộ chủ chốt CĐ các cấp.

xay dung doi ngu can bo cong doan du nang luc
LĐLĐ quận Long Biên, TP Hà Nội tổ chức Liên hoan Giờ thứ 9, thu hút sự tham gia của các CĐ cơ sở.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới (2018-2023), Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức. Ban hành Nghị quyết công tác cán bộ để thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ CĐ làm căn cứ giới thiệu ứng cử, đề cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo CĐ các cấp. Từng bước hình thành đội ngũ cán bộ CĐ cấp chiến lược trưởng thành qua thực tiễn hoạt động ở cấp dưới; có năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách. Khẩn trương hình thành đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp cấp tỉnh trong 5 lĩnh vực cơ bản: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp; an toàn lao động; phát triển đoàn viên và xây dựng CĐ vững mạnh; tài chính; kiểm tra.

Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có đủ năng lực hỗ trợ cán bộ CĐ cơ sở trong việc thương lượng tập thể, đối thoại, tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên. Bố trí cán bộ CĐ chuyên trách ở CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước có đông đoàn viên CĐ.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác cán bộ CĐ. Theo đó, sẽ thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định về công tác cán bộ trong tổ chức CĐ. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ CĐ một cách khoa học, hiệu quả.

Đối với cán bộ CĐ chuyên trách: Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ CĐ chuyên trách trong các cơ quan CĐ các cấp. Các cấp CĐ cần chủ động đề xuất với các cấp ủy đảng, xây dựng đề án chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho tổ chức CĐ, nhất là cán bộ trưởng thành từ đoàn viên, công nhân, lao động trực tiếp sản xuất; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện đề án tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đưa đi đào tạo để chủ động nguồn cán bộ bổ sung cho các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn. Phấn đấu đến năm 2023 có ít nhất 30 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được lựa chọn đưa đi đào tạo ở cơ sở.

Đối với cán bộ CĐ không chuyên trách, nhất là cán bộ CĐ cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước, sẽ lựa chọn giới thiệu người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để đoàn viên CĐ bầu chọn làm cán bộ CĐ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ CĐ không chuyên trách nhất là về chế độ chính sách pháp luật liên quan đến đoàn viên và người lao động; về nội dung phương pháp tổ chức các hoạt động CĐ ở cơ sở; các kỹ năng giải quyết tình huống; kỹ năng đàm phán, thương lượng; kỹ năng hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động… phải được thực hiện đồng bộ và liên tục. Đồng thời, sẽ nghiên cứu có giải pháp và cơ chế phù hợp hữu hiệu để bảo vệ cán bộ CĐ không chuyên trách khi đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Quan tâm chăm lo có các chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ CĐ trong điều kiện cụ thể, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ CĐ yên tâm công tác.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, nhiệm kỳ này, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ theo hướng: Đa dạng hóa các hình thức đào tạo; đổi mới hình thức đào tạo; thực hiện đào tạo theo chức danh, hình thành đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp trong một số lĩnh vực chủ yếu, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Theo đó, sẽ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ theo chức danh cán bộ.

Cụ thể: Đào tạo gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn đối với từng chức danh, ở từng cấp CĐ. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về phương pháp tư duy, tầm nhìn chiến lược; nâng cao nhận thức và giải pháp ứng xử, đề phòng, giải quyết các vấn đề mới nảy sinh cho các cán bộ chủ chốt của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tập trung đào tạo và hình thành đội ngũ chuyên gia, đội ngũ giảng viên kiêm chức đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ; đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới về chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động; kỹ năng đàm phán, thương lượng; kỹ năng vận động, tập hợp quần chúng cho cán bộ CĐ cơ sở; khai thác, phát huy có hiệu quả cơ sở vật chất của hệ thống cơ sở đào tạo của hệ thống CĐ cho công tác đào tạo bồi dưỡng; thực hiện đào tạo trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử CĐ Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng giao chỉ tiêu và trách nhiệm của Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong việc đào tạo dài hạn và bồi dưỡng bổ sung kiến thức theo định kỳ cho cán bộ làm chuyên trách CĐ, nhất là cán bộ CĐ chủ chốt; đào tạo trình độ đại học cho cán bộ CĐ và công nhân, lao động ưu tú để cung cấp cán bộ cho CĐ cơ sở và đào tạo sau đại học cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên kiêm chức của các cấp CĐ; xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ chuyên trách theo chức danh; đa dạng các loại hình đào tạo.

Bảo Duy

Nguồn :