M
18:43 | 26/09/2018

Sẽ có Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(LĐTĐ) Chiều 26/9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc ngày thứ ba, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội XII  Công đoàn Việt Nam, nhiệm 2018 – 2023. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cùng 4 Phó Chủ tịch chủ trì cuộc họp báo.  

hop bao cong bo ket qua dai hoi xii cong doan viet nam Toàn văn Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
hop bao cong bo ket qua dai hoi xii cong doan viet nam Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp
hop bao cong bo ket qua dai hoi xii cong doan viet nam Hiến kế để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, mục tiêu tổng quát công tác Công đoàn và phong trào công nhân, lao động là: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

hop bao cong bo ket qua dai hoi xii cong doan viet nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cùng 4 Phó Chủ tịch chủ trì cuộc họp báo.

Trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về các khâu đột phá, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Ba là, xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài ra còn có một chương trình trọng tâm “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước”. Cùng với đó là 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường bày tỏ trăn trở: Nhiệm kỳ 2013-2018, trong thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn làm chưa tốt một số nội dung như: Nhiệm vụ khởi kiện ra tòa án các doanh nghiệp nợ BHXH; việc làm, đời sống của một bộ phận CNLĐ còn khó khăn... Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Công đoàn sẽ tập trung tham mưu, tham gia sửa đổi Luật để thực hiện được nhiệm vụ khởi kiện; chăm lo tốt hơn đến lợi ích đoàn viên.

Thời gian tới, Công đoàn Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh, cơ cấu lại nguồn lực, quản lý hiệu quả thu tài chính công đoàn, qua đó tập trung nguồn lực xây dựng thiết chế công đoàn, hỗ trợ đoàn viên về nhà ở... Việc này vừa giải quyết bức xúc địa phương, vừa thể hiện sự chăm lo thiết thực tới đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng khẳng định, ngay sau Đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước thực sự bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, trách nhiệm, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nhóm PV

Nguồn :