M
08:20 | 10/12/2019

Sơn Tây có 100% số xã đạt tiêu chí “xương sống” về giao thông

(LĐTĐ) Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) luôn xác định, giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí “xương sống”. Bởi, hoàn thành được tiêu chí này, sẽ là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các tiêu chí khác.

son tay co 100 so xa dat tieu chi xuong song ve giao thong Nhân rộng các mô hình phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông
son tay co 100 so xa dat tieu chi xuong song ve giao thong Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây trao mái ấm công đoàn
son tay co 100 so xa dat tieu chi xuong song ve giao thong Tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở Sơn Tây

Chính bởi vai trò quan trọng đó, hệ thống giao thông nông thôn luôn được Ban Chỉ đạo nông thôn mới thị xã Sơn Tây quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng mức trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, trong 8 năm qua đã có tổng số 156 dự án đầu tư về phát triển giao thông nông thôn được thực hiện với 227,44 km đường giao thông nông thôn được cải tạo nâng cấp và xây mới với tổng nguồn lực đầu tư 427.262,7 tỷ đồng.

son tay co 100 so xa dat tieu chi xuong song ve giao thong
Thị xã Sơn Tây có 100% số xã đạt tiêu chí về giao thông

Cụ thể, kiên cố hóa thêm được 32,3 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 100% đạt chuẩn theo quy định; kiên cố hóa thêm được 52,12km đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, đạt 100% đạt chuẩn theo quy định; đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đạt 100% đạt chuẩn theo quy định, trong đó có 76,73/79,24km được bê tông hóa, đạt 96,83%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 100% đạt chuẩn theo quy định, trong đó có 67,99/193,53km (đạt 35%) được bê tông hóa.

Cùng với kết quả tích cực khi triển khai tiêu chí về giao thông, công tác tổ chức, thực hiện quy hoạch cũng được Đảng bộ, chính quyền thị xã Sơn Tây tập trung triển khai và đạt kết quả cao, đến nay đã có 6/6 xã đạt tiêu chí này (đạt 100%).

Bên cạnh đó, thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn và chỉ đạo của Thành phố, Thị xã đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch và xây dựng quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và quy hoạch trung tâm xã với tỷ lệ 1/500.

Đến nay, 100% các xã đã hoàn thành công tác lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới và xây dựng quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và quy hoạch trung tâm xã với tỷ lệ 1/500 đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đỗ Đạt

Nguồn :