M
09:31 | 26/08/2019

Từng bước xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(LĐTĐ) UBND huyện Phúc Thọ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân tổng kết nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ huyện và Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019. Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 12 tập thể, 54 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

tung buoc xay dung nen quoc phong toan dan vung manh Quận Hoàng Mai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc
tung buoc xay dung nen quoc phong toan dan vung manh Thị xã Sơn Tây: Tổ chức hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ
tung buoc xay dung nen quoc phong toan dan vung manh Đẩy mạnh tuyên truyền về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong các cấp công đoàn
tung buoc xay dung nen quoc phong toan dan vung manh
Lãnh đạo huyện Phúc Thọ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân là chiến lược gắn bó mật thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc.

10 năm qua, Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Phúc Thọ luôn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong đó, huyện đã chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã, thị trấn; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ huyện cùng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương vững mạnh toàn diện gắn với đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng năm huyện đều thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; cơ quan Quân sự, Công an phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; duy trì, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “3 sạch” do UBND huyện phát động.

Đối với nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ huyện và Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019, Huyện ủy – HĐND -UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện. Theo đó, quá trình diễn tập, huyện vận dụng nhịp nhàng theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ”.

Các cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện và Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã đã huy động được đông đảo hệ thống chính trị, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia; các vai diễn chủ động gắn tình hình thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị mình phụ trách vào trong diễn tập bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và được đánh giá bám sát ý định theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập Thành phố, huyện bảo đảm nghiêm túc, chất lượng cao, an toàn tuyệt đối, đạt hiệu quả thiết thực.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục thực hiện các phương án xây dựng khu vực phòng thủ huyện; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, vai trò của cơ quan Quân sự, Công an, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển…

Phương Huế - Văn Thuận

Nguồn :