M
18:14 | 06/10/2019

Bảo hiểm xã hội Hà Nội:

Triển khai cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tại Bộ phận một cửa

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, tùy tình hình thực tế tại đơn vị mình tổ chức thực hiện, đảm bảo việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng không thay đổi thông tin được giải quyết ngay trong ngày làm việc.

trien khai cap lai the bao hiem y te cho nguoi dan tai bo phan mot cua Hơn 97% đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giao dịch hồ sơ điện tử
trien khai cap lai the bao hiem y te cho nguoi dan tai bo phan mot cua Tổ chức 241 cuộc tuyên truyền, tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
trien khai cap lai the bao hiem y te cho nguoi dan tai bo phan mot cua Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3685/BHXH-CST hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã triển khai việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

trien khai cap lai the bao hiem y te cho nguoi dan tai bo phan mot cua
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Theo đó, nhằm thực hiện Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng nhưng không thay đổi thông tin cho tất cả người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) của các đơn vị trực thuộc.

Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, tùy tình hình thực tế tại đơn vị mình để tổ chức thực hiện, đảm bảo việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng không thay đổi thông tin được giải quyết ngay trong ngày làm việc.

Đối với việc thực hiện in thẻ tại Bộ phận một cửa, viên chức làm nhiệm vụ in thẻ được cấp user phân quyền in thẻ, thực hiện mở sổ theo dõi sử dụng phôi, quyết toán phôi như viên chức in thẻ tại bộ phận sổ thẻ.

Để việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia được thuận tiện, góp phần cải cách thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện đúng quy định.

B.D

Nguồn :