M
14:29 | 04/10/2019

Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Ngày 1/10/2019, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 5434/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ha noi thanh lap ban chi dao thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi bao hiem y te Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới người dân
ha noi thanh lap ban chi dao thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi bao hiem y te Trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử
ha noi thanh lap ban chi dao thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi bao hiem y te Có được đóng bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo Quyết định, Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý làm Trưởng ban; Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hoà là Phó Trưởng ban Thường trực;

ha noi thanh lap ban chi dao thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi bao hiem y te
Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Phó Trưởng ban cùng 13 thành viên là đại diện lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Toà án Nhân dân Thành phố; Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố; Công an Thành phố; Thanh tra Thành phố; Cục Thuế Thành phố; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội; Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Uỷ ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; hoàn thành tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng năm; giảm tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội và chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế; tổng hợp báo cáo Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố.

B.D

Nguồn :