M
14:27 | 18/01/2018

Tổng kết công tác kiểm tra công đoàn Thủ đô năm 2017

Ngày 17/1, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra công đoàn Thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra công đoàn năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

tong ket cong tac kiem tra cong doan thu do nam 2017 Kiến nghị thu bổ sung 154,42 tỉ đồng sau kiểm tra
tong ket cong tac kiem tra cong doan thu do nam 2017 Bảo vệ quyền lợi cho trên 5.000 người

Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT các cấp công đoàn Hà Nội năm 2017, ông Lương Quang Thành, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, năm qua, UBKT các cấp công đoàn thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát định hướng của UBKT công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, Ban thường vụ công đoàn cùng cấp, tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

tong ket cong tac kiem tra cong doan thu do nam 2017
Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5620 cuộc; kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới được 4035 cuộc, qua đó kiến nghị truy thu 5.734,64 triệu đồng cho ngân sách công đoàn. Đặc biệt, năm qua, UBKT các cấp công đoàn đã giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên cũng như tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới, cán bộ tham gia lần đầu…

“Hoạt động UBKT các cấp công đoàn Thủ đô đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn; tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; nâng cao ý thức trong việc thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn; hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”- ông Lương Quang Thành khẳng định.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, ông Lương Quang Thành cho biết, năm 2018, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn cùng cấp và cấp dưới; kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ UBKT các cấp công đoàn v.v...

tong ket cong tac kiem tra cong doan thu do nam 2017
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra công đoàn năm 2017

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương kết quả công tác kiểm tra mà UBKT công đoàn các cấp Thủ đô đạt được năm 2017. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra công đoàn, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu UBKT các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2017; xây dựng chương trình, kế hoạch xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tìm giải pháp thực hiện thắng lợi công tác kiểm tra công đoàn năm 2017.

Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, năm 2018 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, UBKT các cấp công đoàn cần chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là cán bộ mới; tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn và thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ khác của UBKT Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra công đoàn năm 2018.

Tại Hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra công đoàn năm 2017.

Nguồn :