M
06:52 | 22/06/2018

Tiếp nhận 381 người cai nghiện bắt buộc

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở cai nghiện ma tuý của Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 381 người cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện cho 795/2.000 người. 

tiep nhan 381 nguoi cai nghien bat buoc Tăng cường công tác phòng, chống ma túy
tiep nhan 381 nguoi cai nghien bat buoc Học viên cai nghiện được hỗ trợ học nghề

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận lưu trú chờ TAND ra quyết định cai nghiện bắt buộc 251 người, tiếp nhận điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 11 người.

Các xã, phường, thị trấn đã tổ chức cai nghiện cho 158 người tại gia đình, cộng đồng. 3 cơ sở cai nghiện tự nguyện (Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng, Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ cai nghiện - Viện châm cứu Trung ương) tiếp nhận 182 lượt người vào cai nghiện.

tiep nhan 381 nguoi cai nghien bat buoc
ảnh minh họa

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy, Thành phố luôn chú trọng việc đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng năm 2018; Hướng dẫn trình tự, thủ tục quản lý và đánh giá đối với người sau cai nghiện ma tuý; Xây dựng Đề án tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6.

Đồng thời, đôn đốc các quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai năm 2018. Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở cai nghiện ma tuý. Tăng cường quản lý, tư vấn, trợ giúp người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

Nguồn :