M
12:11 | 16/04/2018

Tăng cường công tác phòng, chống ma túy

Theo tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ TB&XH) Hà Nội, trong những tháng đầu năm 2018, các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố đã tiếp nhận 240/700 người cai nghiện bắt buộc, tăng 33 người so với cùng kỳ năm 2017, đạt 34,3% kế hoạch năm.

tin nhap 20180416104406 Hiệu quả từ các nhóm liên gia tự quản
tin nhap 20180416104406 Triển khai kế hoạch phòng chống ma túy năm 2018
tin nhap 20180416104406 Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn ma túy

Theo Sở LĐ TB&XH, có 416 người cai nghiện tự nguyện, 198 người lưu trú chờ Tòa án ra quyết định cai nghiện bắt buộc. Tiếp nhận điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 04 người. Các xã, phường thị trấn đã tổ chức cai nghiện cho 84 người tại gia đình, cộng đồng. 03 cơ sở cai nghiện tự nguyện tiếp nhận 116 lượt người vào cai nghiện.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố, Sở LĐ TB&XH cũng tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai năm 2018. Đồng thời, ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy giai đoạn 2018-2020; Xây dựng Đề án tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy; Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục quản lý và đánh giá đối với người sau cai nghiện ma túy; Phối hợp Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chuyên môn tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

tin nhap 20180416104406
ảnh minh họa

Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng LĐ TB&XH các quận, huyện, thị xã, các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Triển khai thực hiện một số nội dung Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020.

Sở LĐ TB&XH xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo là tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tăng cường rà soát, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đồng thời, áp dụng hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy về các loại hình cai nghiện ma túy thành phố đang triển khai. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy; tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy.

Hà Phong

Nguồn :