M
08:49 | 11/12/2019

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Theo báo cáo kết quả chương trình phối hợp công tác năm 2019 giữa Ủy ban nhân dân (UBND) và LĐLĐ Thành phố, năm 2019, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố, đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và 68,5% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động.

thuc hien tot quy che dan chu o co so Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
thuc hien tot quy che dan chu o co so Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Qua đánh giá, chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019 được nâng lên, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng quy chế đối thoại, quy chế dân chủ tại cơ sở, lựa chọn bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc...đúng quy trình, bài bản, nghiêm túc theo quy định; có 2.150 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 58,32% và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Nhiều quyền lợi cốt lõi đã được công đoàn cơ sở thương lượng đưa vào thỏa ước lao động tập thể như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề; chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của công nhân lao động với mức thấp nhất 15.000 đồng. Qua đó, đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp.

thuc hien tot quy che dan chu o co so
Hình ảnh tại Hội nghị Người lao động Công ty TNHH Katolec Việt Nam năm 2019. Ảnh minh họa

Quá trình tổ chức Hội nghị của các đơn vị đều gắn với việc phát động thi đua, trọng tâm là các phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Người tốt, việt tốt”… hướng vào việc giải quyết những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, UBND và LĐLĐ Thành phố cũng đánh giá, chất lượng chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nói chung và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động tại một số cơ quan, doanh nghiệp chưa cao, còn hình thức, chưa phát huy được quyền làm chủ thực sự của công nhân viên chức lao động; tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng được quy chế dân chủ theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP còn thấp (chỉ chiếm trên 20%), việc thực hiện phần lớn cũng chỉ tập trung ở khu vực doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn hầu như không thực hiện quy định này.

Một trong số những nguyên nhân của hạn chế này là do lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm, coi trọng đúng mức đến việc triển khai, thực hiện chương trình phối hợp của Thành phố, cũng như việc phối hợp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động.

Để bảo vệ quyền lợi người lao động, năm 2019, UBND và LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, trọng tâm là chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Để công tác này đạt hiệu quả cao hơn, có ý kiến đề nghị UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố đưa tiêu chí thực hiện chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động tại địa phương, đơn vị vào để đánh giá xếp chất lượng hoạt động và xét thi đua đối với các cấp chính quyền và công đoàn hàng năm.

P.Diệp

Nguồn :