M
18:05 | 16/11/2018

Thúc đẩy quyền cơ bản trong lao động

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra mắt, ký kết văn kiện Dự án “Thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động”.

thuc day quyen co ban trong lao dong Khởi động Dự án giúp giải quyết những tồn tại trong hệ thống quan hệ lao động
thuc day quyen co ban trong lao dong Nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa
thuc day quyen co ban trong lao dong Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao vai trò của Công đoàn trong tranh tụng tại Tòa án
thuc day quyen co ban trong lao dong

Dự án “Thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động” (gọi tắt là Dự án NIRF) do ILO tài trợ với hạn mức vốn dự án bao gồm: Vốn ODA không hoàn lại là 4.274.109 USD trong đó 2.964.290 USD từ nguồn ủy thác tài trợ của Chính phủ Nhật Bản; vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước khoảng 2 tỷ đồng bằng hiện vật đóng góp bằng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và tiền lương chi cho cán bộ làm dự án. Thời gian thực hiện dự án năm 2018 -2019.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ra mắt dự án, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết, việc triển khai dự án sẽ đóng góp quan trọng trong việc giải quyết những tồn tại của hệ thống quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2018, đồng thời giúp Việt Nam sớm nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội để thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng nền tảng về pháp luật và thiết chế hiệu quả cho khung khổ quan hệ lao động mới ở Việt Nam dựa trên Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động của ILO với điểm nhấn đặc biệt vào Công ước 87 (Tự do Liên kết và Bảo vệ quyền tổ chức) và Công ước 98 (Quyền tổ chức và thương lương tập thể).

Trong đó, Dự án NIRF sẽ tập trung vào bốn mục tiêu cụ thể: (1). Đảm bảo pháp luật lao động quốc gia và các công cụ pháp lý phù hợp với Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động của ILO; (2). Quản trị quan hệ lao động xây dựng chính sách quốc gia về quan hệ lao động hiệu quả; (3). Đẩy mạnh hiệu quả thực thi thanh tra lao động và thúc đẩy tuân thủ pháp luật lao động quốc gia; (4). Chức năng đại diện người lao động và người sử dụng lao động được tăng cường trong khung khổ quan hệ lao động mới.

Dự án sẽ đóng góp trên 3 khía cạnh: (1). Bộ Luật Lao động và các văn bản pháp luật quốc gia tương thích với Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động; (2). Năng lực quản lý nhà nước về quan hệ lao động được tăng cường; (3). Người lao động và người sử dụng lao động trở thành những chủ thể quan hệ lao động hiệu quả và có năng lực trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án với môi trường quan hệ lao động cải thiện, góp phần xây dựng và duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nguồn (BLĐTBXH)

Nguồn :