M
16:31 | 08/12/2019

Công đoàn thực hiện quyền khởi kiện:

Thu nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 108 tỷ đồng

(LĐTĐ) Năm 2019, qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức Công đoàn, đã có 121 đơn vị, doanh nghiệp trả hết nợ  bảo hiểm xã hội  và có 177 doanh nghiệp nộp một phần số tiền nợ, với tổng số tiền thu nợ đọng BHXH trên 108 tỷ đồng.  

thu no dong bao hiem xa hoi tren 108 ty dong Không để trây ỳ nợ đóng bảo hiểm xã hội
thu no dong bao hiem xa hoi tren 108 ty dong Quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
thu no dong bao hiem xa hoi tren 108 ty dong Tăng số cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân (UBND) và LĐLĐ Thành phố, năm 2019, LĐLĐ Thành phố cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp số:1460/ CTTr - PH, về việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, từ đó đã góp phần giảm số nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Năm 2019, tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 27.134 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2018, đạt 63,79% kế hoạch; tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi là 1,783 tỷ đồng, chiếm 4,1% kế hoạch thu.

Ngoài việc tăng cường phối hợp với các ban ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp lao động, LĐLĐ Thành phố cũng đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về “Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể”.

thu no dong bao hiem xa hoi tren 108 ty dong
Một cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại doanh nghiệp do LĐLĐ huyện Đan Phượng phối hợp với liên ngành chức năng huyện thực hiện. Ảnh minh họa.

Tính đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã tiếp nhận được 592 bộ hồ sơ đơn vị, doanh nghiệp nợ, đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và có 75 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý. Qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức Công đoàn đã có 121 đơn vị, doanh nghiệp trả hết nợ bảo hiểm xã hội và có 177 doanh nghiệp nộp một phần số tiền nợ, với tổng số tiền thu nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 108 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo LĐLĐ Thành phố, hiện nay, tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp dù đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao so với cả nước, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và quyền lợi của hàng trăm nghìn người lao động.

Vì vậy, trong thời gian tới, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, các ban ngành chức năng của Thành phố trên các mặt hoạt động, trong đó sẽ chú trọng phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến người lao động, tăng cường thực hiện chức năng khởi kiện của tổ chức Công đoàn đối với đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, vi phạm pháp luật lao động, Luật Công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :