M

Dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán áp dụng đối với Thẩm phán công tác tại các Tòa án nhân dân, ...

Cách phân loại tai nạn giao thông đường sắt

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt (TNGTĐS). Trong đó, Bộ đề xuất quy ...

Bổ sung chế độ, chính sách cho trẻ mẫu giáo và giáo viên mầm non

(LĐTĐ) Từ ngày 20-12-2018, Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non chính ...

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Ninh Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 74,99 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ ...

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018.

Tăng cường nghiên cứu, dự báo các vấn đề mới hội nhập kinh tế quốc tế

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế cần tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo về các vấn đề mới của hội ...

Nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn

(LĐTĐ) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban ...

Ngành Giao thông vận tải “đi trước mở đường, phát triển mạch máu giao thông của Tổ quốc'

(LĐTĐ) Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, ...

Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lý lịch tư pháp

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu ...

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

(LĐTĐ) Chính phủ vừa có Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân

(LĐTĐ) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, thu thập thông tin ...

Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách ...

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tăng cường chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

(LĐTĐ) Chính phủ vừa có Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu ...

Triển khai thi hành Luật Quy hoạch

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

|< < 1 2 3 4 5 > >|