M
21:35 | 10/07/2018

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018:

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi

Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Theo đó, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo tính từ thời điểm công bố điểm thi, tức là từ ngày 11/7 đến 20/7. Nơi nhận đơn phúc khảo là trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi.

thi sinh co 10 ngay de nop don phuc khao bai thi Thí sinh được 'thử' điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ 13/7
thi sinh co 10 ngay de nop don phuc khao bai thi Chấm thi THPT quốc gia 2018: Đã xuất hiện điểm 10
thi sinh co 10 ngay de nop don phuc khao bai thi Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về câu hỏi môn Toán gây tranh cãi

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được công bố vào ngày 11/7. Sau khi nhận kết quả, nếu cảm thấy điểm số không đúng với số điểm mà mình đã chắc chắn, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

thi sinh co 10 ngay de nop don phuc khao bai thi
Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo tính từ thời điểm công bố điểm thi

Việc phúc khảo tiến hành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban phúc khảo.

Đối với phúc khảo bài thi trắc nghiệm, Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban phúc khảo có thành phần tương tự như Tổ xử lý bài trắc nghiệm của Ban chấm thi. Điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Đối với phúc khảo bài thi tự luận, các Hội đồng thi tổ chức chấm lại theo hướng dẫn, đảm bảo đúng nguyên tắc hai cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận. Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Việc chấm phúc khảo bài thi phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 28/7 và việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo phải hoàn thành trong 2 ngày sau đó.

Nguồn :