M
20:56 | 16/08/2019

LĐLĐ huyện Phúc Thọ:

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 cho các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công thuộc Công đoàn cơ sở trực thuộc và khối trường học.  

tap huan nghiep vu cong tac xay dung va thuc hien quy che dan chu o co so nam 2019 Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
tap huan nghiep vu cong tac xay dung va thuc hien quy che dan chu o co so nam 2019 Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Thạch Thất
tap huan nghiep vu cong tac xay dung va thuc hien quy che dan chu o co so nam 2019 Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
tap huan nghiep vu cong tac xay dung va thuc hien quy che dan chu o co so nam 2019
Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Dưỡng – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật của LĐLĐ thành phố Hà Nội đã truyền đạt nội dung quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập gồm: tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; những nội dung công khai tại cơ quan; những nội dung cán bộ công chức, viên chức phải được tham gia ý kiến; những nội dung cán bộ, công chức, viên chức được kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, đồng chí Tạ Văn Dưỡng cũng giới thiệu các văn bản làm cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập như Nghị định số 04 ngày 9/1/2015 về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01 ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Nghị định số 159 ngày 29/11/2016 về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Mục đích thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phòng ngừa, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan…

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đã được trang bị những nội dung cơ bản trong việc nâng cao thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tổ chức thực hiện các hoạt động đúng theo quy định; cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Minh Tuyết - Thanh Thủy

Nguồn :