M
21:53 | 09/08/2019

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại 04 xã, thị trấn của huyện Mỹ Đức: Thị trấn Đại Nghĩa, xã Hùng Tiến, xã An Tiến và xã Phù Lưu Tế.  

nang cao hieu qua viec thuc hien quy che dan chu o co so Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Thạch Thất
nang cao hieu qua viec thuc hien quy che dan chu o co so Phải đặc biệt chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân
nang cao hieu qua viec thuc hien quy che dan chu o co so Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Báo cáo của 04 xã, thị trấn cho thấy, thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát huy quyền làm chủ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

nang cao hieu qua viec thuc hien quy che dan chu o co so
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc công khai, minh bạch công tác quản lý, điều hành công việc ở địa phương, đề cao được vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong quan hệ với cơ quan cấp trên, trong công tác đối ngoại, đối nội… Đồng thời, thể hiện rõ sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan và sự tham gia giám sát của tổ chức Công đoàn, cán bộ công chức, viên chức đối với các hoạt động của cơ quan theo quy định.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, các xã, thị trấn cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở như: Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở chưa được thường xuyên, phong phú; công tác kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện QCDC của Ban chỉ đạo còn hạn chế…

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nêu ra nhiều vấn đề để lãnh đạo các xã, thị trấn thảo luận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC như: Hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; việc thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU về kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội; việc triển khai 02 Bộ Quy tắc ứng xử; hoạt động của bộ phận một cửa…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương đã ghi nhận những kết quả trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của các xã, thị trấn trên các lĩnh vực, gắn với những vấn đề liên quan mật thiết đến quyền lợi của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, đề nghị các xã, thị trấn có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương cũng đề nghị các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực để nâng cao nhận thức của nhân dân về việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn việc thực hiện với nhiệm vụ chính trị của địa phương và thành phố; xây dựng, bổ sung các quy ước, hương ước ở địa phương…

Mai Quý

Nguồn :