M
15:21 | 03/07/2018

Tăng cường tuyên truyền Luật An ninh mạng trong các cấp công đoàn

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến mới đây đã ký văn bản số 359/LĐLĐ, gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc  đề nghị tập trung tuyên truyền về Luật An ninh mạng.

tin nhap 20180703151121 Tăng cường tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động tới các cấp công đoàn và CNVCLĐ
tin nhap 20180703151121 Tăng cường tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy
tin nhap 20180703151121 Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trong các cấp công đoàn Thủ đô

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất trong đoàn viên, CNVCLĐ về Luật An ninh mạng.

Cụ thể, thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, các cấp công đoàn cần tuyên truyền, giải thích những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, làm rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của Luật An ninh mạng; tuyên truyền, vạch trần các âm mưu, hoạt động lợi dụng việc ban hành Luật An ninh mạng (và Dự luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt) để kích động, lôi kéo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành hoặc có hành vi quá khích trái pháp luật gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

tin nhap 20180703151121
CNLĐ đặt câu hỏi tìm hiểu về Luật An ninh mạng tại một buổi giao lưu trực tuyến về pháp luật do Báo Lao động Thủ đô tổ chức mới đây

Cùng đó, các đơn vị cần tăng cường bám sát cơ sở, theo dõi nắm bắt tâm tư nguyên vọng, nhất là những vấn đề bị bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ, kịp thời phát hiện, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng với các cơ quan chức năng giải quyết tình huống, ổn định tình hình, không để dư luận phát tán thành các điểm nóng chính trị.

Đối với báo Lao động Thủ đô và trang web của LĐLĐ Thành phố yêu cầu viết bài, đưa tin đảm bảo đúng định hướng, thông tin đúng đắn, chính xác, kịp thời để đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân hiểu rõ về Luật An ninh mạng; đấu tranh, phản bác lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chống phá lại Đảng, Nhà nước ta trên báo chí, mạng xã hội…

Nguồn :