M
18:04 | 23/06/2018

Tăng cường tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động tới các cấp công đoàn và CNVCLĐ

 Xác định được tầm quan trọng của việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn, các An toàn vệ sinh viên và CNVCLĐ đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Thành phố luôn chú trọng đẩy mạnh công tác này.

tang cuong tuyen truyen ve an toan ve sinh lao dong toi cac cap cong doan va cnvcld Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động
tang cuong tuyen truyen ve an toan ve sinh lao dong toi cac cap cong doan va cnvcld CNLĐ Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm được huấn luyện về ATVSLĐ
tang cuong tuyen truyen ve an toan ve sinh lao dong toi cac cap cong doan va cnvcld Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018

Cụ thể, trong năm 2017, Báo Lao động Thủ đô và trang web của LĐLĐ Thành phố đã đăng tải 134 tin bài tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong năm, đã có 4.282 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các khu vực sản xuất và cổng ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp; trên 32.000 tờ rơi và 18.200 ấn phẩm tranh tuyên truyền, sách, báo, sổ tay, tạp chí về an toàn vệ sinh lao động được phát hành đến tận tay người lao động.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố đã biên soạn và in ấn 5.000 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ, 3.000 cuốn sách về “Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,, phát cho các CĐCS.

tang cuong tuyen truyen ve an toan ve sinh lao dong toi cac cap cong doan va cnvcld
Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động cho CNLĐ Công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa

Đặc biệt, để nâng cao và đổi mới công tác tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố đã triển khai hướng dẫn các CĐCS xây dựng văn hoá an toàn nơi làm việc, xây dựng góc Bảo hộ lao động, nhiều mô hình mới về công tác ATVSLĐ đã được các CĐCS triển khai áp dụng như: Chương trình 5S, chương trình 1000 giờ làm việc an toàn, chương trình phần thưởng tháng, quý về an toàn vệ sinh lao động…

Theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố, thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ công đoàn các cấp trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời cũng nâng cao ý thức của người lao động trong việc thực hiện, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động trên địa bàn Thủ đô năm 2017.

Tuy nhiên, LĐLĐ Thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các văn bản pháp luật mới về ATVSLĐ đến các CĐCS, đặc biệt là các CĐCS tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về lĩnh vực ATVSLĐ tuy có trình độ năng lực về lý thuyết nhưng kinh nghiệm thực tế còn ít nên chất lượng công tác tuyên truyền còn chưa cao.

Trong thời gian tới, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các câp công đoàn tiếp tục tăng cường, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và đoàn viên công đoàn, trong đó, nội dung chủ yếu, trọng tâm là Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :