M
23:41 | 07/12/2019

Tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Sau gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến tháng 10/2019, 6/6 xã thuộc thị xã Sơn Tây (TP.Hà Nội) đã cán đích. Đời sống người dân được nâng cao.

Đinh Luyện - Lê Thắm

Nguồn :