M
10:29 | 30/03/2018

Thực thi Hiệp định CPTPP:

Sẽ phải sửa nhiều điều của Bộ Luật Lao động và nghị định

Tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, vừa qua tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

se phai sua nhieu dieu cua bo luat lao dong va nghi dinh Tăng cường cập nhật thông tin để tránh rủi ro
se phai sua nhieu dieu cua bo luat lao dong va nghi dinh Những ngành hàng Việt Nam có lợi nhất trong Hiệp định CPTPP
se phai sua nhieu dieu cua bo luat lao dong va nghi dinh Chuyên gia Singapore: Việt Nam cần cải cách để tận dụng cơ hội CPTPP

Liên quan đến nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đánh giá, sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết và tới đây nếu được các quốc gia thành viên thông qua, Hiệp định sẽ tác động đến Bộ luật này, cụ thể liên quan đến 43 Điều và 12 Nghị định của Chính phủ.

se phai sua nhieu dieu cua bo luat lao dong va nghi dinh

Theo đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệp định CPTPP sẽ tác động những nội dung chủ yếu về lao động, công đoàn. Trong đó các vấn đề cần sửa đổi gồm: Sửa đổi một số quy định tại Chương I, đổi tên Chương XIII và bổ sung ít nhất một điều mang tính nguyên tắc về quyền của người lao động được thành lập, tham gia, hoạt động của tổ chức đại diện; sửa đổi các quy định về đối thoại nơi làm việc tại Chương V để phù hợp với bối cảnh xuất hiện một chủ thể đại diện người lao động mới tại doanh nghiệp; sửa đổi các quy định về Thương lượng tập thể và Thỏa ước lao động tập thể để phù hợp với bối cảnh hiện nay; sửa đổi các quy định về Giải quyết tranh chấp lao động để điều chỉnh chủ thể mới trong cơ chế giải quyết tranh chấp lao động và đình công; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức, xóa bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, không phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp; sửa đổi, bổ sung các quy định tại Chương quản lý nhà nước về lao động và Chương Thanh tra lao động để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về lao động trong thời gian tới.

Điều đáng nói, theo đại diện Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, tại thời điểm Chính phủ trình hồ sơ đề nghị xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi) thì Hiệp định CPTPP chưa được ký kết nên những chính sách mới về quan hệ lao động nêu trên mới chỉ được nêu sơ lược, khái quát trong Tờ trình và chưa được đánh giá tác động.

Do đó, vấn đề đặt ra thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn liên quan tiến hành nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện những tác động mà CPTPP mang lại để đưa ra những điều, khoản trong dự thảo Luật không chỉ phù hợp với thông lệ quốc tế, các quy định của CPTPP mà đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động.

N.Doăng

Nguồn :