M
16:25 | 13/09/2018

Nội dung về bảo hiểm trong hợp đồng lao động

(LĐTĐ) Hỏi: Tôi là sinh viên mới ra trường, chuẩn bị đi làm, đã tham gia phỏng vấn ở một doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phù hợp với chuyên môn tôi được học. Tôi đã qua phần phỏng vấn, chuẩn bị ký hợp đồng có thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên khi nhận bản thảo hợp đồng tôi thấy có điều khoản về mục BHXH, BHYT, BHTN ghi là “Người lao động tự đóng”? Xin luật sư tư vấn giúp tôi cụ thể về nội dung đó. (Bùi Quốc Thiên - Gia Lâm, Hà Nội).

noi dung ve bao hiem trong hop dong lao dong Xử lý lao động về hành vi đánh bạc
noi dung ve bao hiem trong hop dong lao dong Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Trả lời: Từ thông tin mà bạn cung cấp, đối chiếu với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014 thì Doanh nghiệp và anh Thiên là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, trong bản thảo hợp đồng bạn chuẩn bị ký, tại mục BHXH, BHYT, BHTN ghi: "Người lao động tự đóng" là thỏa thuận trái với quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 thì tỷ lệ đóng BHXH là 26%, trong đó, người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 18% (trong đó 3% vào quỹ ốm đau - thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì tỷ lệ đóng BHYT là 4,5%; trong đó, người lao động đóng 1,5%; người sử dụng lao động đóng 3%.

Theo quy định của Luật Việc làm thì tỷ lệ đóng BHTN là 2% (trong đó, người lao động đóng 1%; người sử dụng lao động đóng 1% tiền lương tháng), ngoài ra ngân sách Nhà nước Trung ương hỗ trợ tối đa không quá 1% tiền lương tháng đóng BHTN.

Như vậy, tổng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành là 32,5%, trong đó doanh nghiệp sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5% tiền lương tháng.

Theo hướng dẫn tại Khoản 9, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, mục BHXH, BHYT, BHTN trong hợp đồng lao động phải ghi cụ thể:

- Tỷ lệ % tính trên tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

- Phương thức đóng, thời gian đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động và của người lao động.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, anh Thiện cần thiết đề nghị với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng lao động, thỏa thuận sửa đổi về nội dung BHXH, BHYT, BHTN trước khi chính thức ký hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội

Nguồn :