M
20:28 | 10/05/2018

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II năm 2018:

Nỗ lực hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

"Các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định, biện pháp an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; sử dụng đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra…".

no luc han che thap nhat tai nan lao dong benh nghe nghiep Công tác bảo hộ lao động: Đã tốt sẽ làm tốt hơn nữa
no luc han che thap nhat tai nan lao dong benh nghe nghiep EVN Hà Nội phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động
no luc han che thap nhat tai nan lao dong benh nghe nghiep Phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Đây là một trong số các nội dung hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ II năm 2018 mà LĐLĐ Thành phố đã phát động trong các cấp công đoàn Thủ đô.

Năm 2018, năm thứ 2, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 được Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 31/5/2018 với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

no luc han che thap nhat tai nan lao dong benh nghe nghiep
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II năm 2018 trong các cấp công đoàn Thủ đô

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam, tại hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2017 được tổ chức mới đây, LĐLĐ Thành phố đã phát động tới các cấp công đoàn Thủ đô hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II năm 2018 với 6 nội dung.

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II năm 2018 với các nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng đó, các cấp công đoàn Thủ đô cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động đối với công tác ATVSLĐ, trước hết cần tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa công tác ATVSLĐ đối với doanh nghiệp và người lao động, để Tháng hành động thực sự là cao trào của các hoạt động ATVSLĐ trong năm.

Các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục triển khai, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế” đến 100% CĐCS, cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa phương, ngành, đơn vị.

no luc han che thap nhat tai nan lao dong benh nghe nghiep
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Thành phố Hà Nội- một hình thức tuyên truyền hiệu quả về an toàn vệ sinh lao động- do LĐLĐ Thành phố tổ chức năm 2017

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các cấp công đoàn, đặc biệt là CĐCS cần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ trong công tác ATVSLĐ, tăng cường đối thoại, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho ng­ười lao động, ư­u tiên đầu tư­ cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng, nhằm giảm nhẹ sức lao động, tạo môi trư­ờng làm việc an toàn, vệ sinh cho ngư­ời lao động.

Ngoài ra, các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô cần vận động CNVCLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định, biện pháp ATVSLĐ tại nơi làm việc; sử dụng đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra…

Nguồn :