M
11:38 | 18/12/2014

Nhiều sáng tạo trong công tác phát triển đoàn viên

“Phát triển đoàn viên thành lập CĐCS là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức CĐ. Đây là nhiệm vụ cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và có trọng điểm. Việc phát triển số lượng đoàn viên phải gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên và CĐCS...” là khẳng định của Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tại hội nghị giao ban trực tuyến “Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”.

Chỉ tiêu pháp lệnh

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Văn Lý, Đại hội XI Công đoàn VN đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; có 90% trở lên số đơn vị DN có từ 30 lao động trở lên đã đi vào hoạt động thành lập được tổ chức CĐCS. Đồng thời xây dựng chương trình hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố phát triển đoàn viên thành lập CĐCS theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ CĐVN. Kết quả nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW đã tập trung xây dựng chương trình kế hoạch phù hợp với mục tiêu của chương trình phát triển đoàn viên  giai đoạn 2013-2018.  Tính đến ngày 20/11/2014 đã kết nạp mới 655.300 đoàn viên, đạt 67,6% kế hoạch năm 2014, nâng tổng số đoàn viên cả nước lên 8.558.063 đoàn viên. Thành lập mới 4.742 CĐCS, nâng tổng số CĐCS lên 119.342  đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng trong quá  trình thực hiện chương trình, cấp CĐ đã nỗ lực và có nhiều sáng tạo. Sáng tạo từ việc tuyên truyền, vận động CNLĐ gia nhập tổ chức CĐ, đến hướng dẫn hoạt động CĐ ở CĐCS mới thành lập, để thực sự thiết thực, hiệu quả. Đối với Công đoàn Thủ đô, từ đầu năm 2014, BCH LĐLĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch và đặt chỉ tiêu mỗi năm thành lập mới ít nhất 400 CĐCS và kết nạp mới ít nhất 42.000 đoàn viên, coi đây là chỉ tiêu pháp lệnh, đồng thời đưa chỉ tiêu, mức độ hoàn thành kế hoạch vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cuối năm. Thành phố cũng rà soát, thống kê các đơn vị, DN có từ 20 lao động đến dưới 50 lao động và từ 50 lao động trở lên chưa có tổ chức CĐ. Tổ chức đối chiếu, thống nhất số liệu CĐCS, đoàn viên, số đơn vị DN, NLĐ trên địa bàn. Đây chính là cơ sở để LĐLĐ TP Hà Nội phân bổ chỉ tiêu đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hàng năm. Chính vì vậy năm 2014 LĐLĐTP Hà Nội thành lập mới được 473/400 CĐCS (118,3% kế hoạch) kết nạp mới 44.099/42.000 đoàn viên (105% kế hoạch). Đặc biệt LĐLĐ TP Hà Nội đã thực hiện đề án mô hình thí điểm thành lập nghiệp đoàn cô giáo mầm non ngoài công lập tại 3 quận; Mô hình thí điểm thành lập CĐCS ghép và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo điều 17 Điều lệ CĐVN.

Nâng cao kỹ năng vận động

Đối với CĐ KCN Biên Hòa (Đồng Nai), theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch  CĐ, trong năm 2014, CĐ KCN Biên Hòa và nhóm thí điểm LĐLĐ tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu thành lập 3 CĐCS tại các DN khó khăn theo quy định tại điều 17 Điều lệ CĐVN, với 152 đoàn viên/168 LĐ. Để đạt được những kết quả đó, cán bộ công đoàn đã có giải pháp hợp lý. Đó là thay đổi phương thức tiếp cận NLĐ để tìm hiểu tâm tư, tuyên truyền, vận động họ vào tổ chức CĐ, như: Gặp tại nơi sản xuất, ngoài DN, ở khu nhà trọ, vận động CNLĐ bầu chọn người có uy tín vào BCH CĐCS ngay từ khi chuẩn bị tiến hành hội nghị thành lập CĐCS. Việc thành lập CĐCS không lệ thuộc vào sự đồng ý hay không đồng ý của chủ DN, mà là tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ CĐVN.
Còn theo bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch CĐ KKT Hải Phòng, để thực hiện thí điểm thành lập CĐCS theo điều 17 Điều lệ CĐVN ở Cty TNHH SIK Việt Nam và Cty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam (tổng cộng 2 Cty có 1.091/1.414 NLĐ tự nguyện viết đơn xin gia nhập CĐCS), CĐ KKT Hải Phòng đã xây dựng các nội dung tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc của NLĐ, tìm cách tiếp cận NLĐ tại DN, trong nhà trọ, cổng DN thông qua trưởng khu dân cư, thành lập ban vận động để tuyên truyền, vận động CNLĐ gia nhập tổ chức CĐ…

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải, để đạt được mục tiêu đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên, các cấp CĐ cần khảo sát nắm chắc tình hình DN và LĐ tại địa bàn và trong ngành; đổi mới phương thức tiếp cận, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng vận động NLĐ gia nhập tổ chức CĐ. Sau thành lập, CĐCS phải tổ chức hướng dẫn, tập huấn CĐCS hoạt động sao cho hiệu quả để đảm bảo chất lượng. Ngoài những DN có 30 LĐ trở lên là đối tượng ưu tiên, các cấp CĐ cần lưu tâm đến các cơ sở y tế, trường học ngoài công lập là nơi chưa có tổ chức CĐ và NLĐ chưa được gia nhập tổ chức CĐ.

Các đại biểu kiến nghị:

* Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung NĐ 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, trong đó có nội dung không chấp hành việc nộp kinh phí CĐ theo Luật CĐ. Đồng thời tăng nặng mức xử phạt tại điều 24 của NĐ 95/2013/NĐ-CP

* Đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam: Nghiên cứu thống nhất  quy trình vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo điều 17 Điều lệ CĐVN. Định kỳ đánh giá kết quả hàng năm, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và đưa vào quy chế khen thưởng của tổ chức CĐ đối với chuyên đề phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Trần Vũ

Nguồn :