M
11:42 | 28/12/2018

Các vùng có nơi tập kết, xử lý rác thải được hưởng lợi từ cơ chế đặc thù:

Người dân yên tâm an cư

(LĐTĐ) Xuất phát từ đặc thù riêng, Hà Nội đã ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường, khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố. Việc ban hành mức hỗ trợ mới là nhằm bù đắp một phần những ảnh hưởng môi trường đối với người dân hiện đang sinh sống, sản xuất trong các khu vực này. 

nguoi dan yen tam an cu Cộng hòa Xây-sen hỗ trợ Hà Nội xử lý rác thải bằng công nghệ khí hóa
nguoi dan yen tam an cu Nước ngoài ồ ạt mua máy xử lí rác Việt Nam sản xuất

Theo đó, mức quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân sinh sống và làm việc thường xuyên trong phạm vi bán kính đến 500m (đối với bãi chôn lấp chất thải quy mô lớn và rất lớn).

nguoi dan yen tam an cu
Hà Nội nâng mức hỗ trợ người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp.

Cụ thể, đối với các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp quy mô lớn và rất lớn (công suất tiếp nhận > 65.000 tấn/năm), mức hỗ trợ từ 0m-150m là 133 nghìn đồng/người/30 ngày (mức cũ là 70 nghìn đồng); từ 150m-300m là 106 nghìn đồng người/30 ngày (mức cũ là 66 nghìn đồng); từ 300m-500m là 84 nghìn đồng/người/30ngày (mức cũ là 47 nghìn đồng); từ 500m-600m là 80 nghìn đồng/người/30 ngày (mức cũ là 35 nghìn đồng)...

Với đất canh tác trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường từ 0-500m giữ nguyên là 170 nghìn đồng/m2/năm và từ 500-1000m giữ nguyên 102 nghìn đồng/m2/năm. Mức hỗ trợ với khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp quy mô nhỏ và vừa (công suất <65 nghìn tấn/năm) với phạm vi 0m-150m mức hỗ trợ là 92 nghìn đồng/người/30 ngày (mức cũ là 70 nghìn đồng); từ 150m-300m mức hỗ trợ giữ nguyền là 66 nghìn đồng/người/30 ngày; từ 300 m-500m mức hỗ trợ từ 47 nghìn đồng xuống 40 nghìn đồng/người/30 ngày.

Mức hỗ trợ cũng áp dụng với đối tượng không đăng ký hộ khẩu thường trú, là cán bộ, công chức, viên chức hoặc học sinh, sinh viên, người lao động có hợp đồng lao động ký với đơn vị, cơ quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng lao động nằm trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường tính từ hàng rào khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp, nằm trong danh sách đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, cơ quan sử dụng lao động nêu trên; hiện đang làm việc liên tục trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường.

Đổi tượng có nhà nằm ngoài vùng ảnh hưởng môi trường nhưng có đất canh tác nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường, vẫn thường xuyên lao động, sản xuất nông, lâm nghiệp, đã được chính quyền địa phương xác nhận.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong dự toán chi ngân sách huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường tại các khu xử lý chất thải, đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường hàng năm và báo cáo UBND Thành phố theo quy định. Các sở ngành cũng sẽ cập nhật các chính sách để chủ trì nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ cho người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện điều tra, thống kê cá nhân và diện tích đất canh tác, thuộc đối tượng hưởng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường làm căn cứ lập dự toán kinh phí hỗ trợ. Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu - chi ngân sách, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường trên địa bàn, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt; Chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định. Đồng thời, quản lý, tổng hợp báo cáo công tác chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường hàng năm và thực hiện quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Được biết, việc quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng của môi trường đối với người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Hà Nội là cơ chế đặc thù của Hà Nội trên cơ sở tiếp tục áp dụng quy định đã có, vận dụng các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Tuấn Dũng

Nguồn :