M
16:00 | 02/12/2016

Nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

(LĐTĐ) Hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi đã 15 năm làm tại khoa cấp cứu. Xin luật sư cho biết, tôi nên xin nghỉ theo chế độ hưu trí hay chế độ suy giảm khả năng lao động 61%? Nếu xin nghỉ theo chế độ hưu trí cơ quan có chi trả chế độ trợ cấp thôi việc không? Thái Khắc Hải (Đại Kim, Thanh Xuân)

nghi huu co duoc huong tro cap thoi viec khong Bồi thường cho NLĐ khi đóng cửa chi nhánh công ty ra sao?
nghi huu co duoc huong tro cap thoi viec khong Công ty Lilama 45.1 Đồng Nai: Không trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
nghi huu co duoc huong tro cap thoi viec khong

Trả lời: Theo thông tin bạn cung cấp, nếu bạn có 15 năm làm tại khoa cấp cứu làm các công việc chuyên cấp cứu, cấp cứu tổng hợp bệnh nhân thì 15 năm này là làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại. Bạn 50 tuổi, có 29 năm tham gia bảo hiểm xã hội trong đó có 15 năm nặng nhọc độc hại nên bạn đủ điều kiện để về hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Khi về hưu trong trường hơp này, bạn không phải giám định sức khỏe, không bị giảm trừ mức hưởng do nghỉ hưu trước tuổi. Khi đủ điều kiện nghỉ hưu, bạn không được thanh toán trợ cấp thôi việc. Căn cứ, Điều 45 Luật viên chức quy định viên chức khi thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật lao động.

“Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."

Như vậy, hợp đồng chấm dứt trong các khoản 1,2,3,5,6,7,9,10 của Bộ luật lao động mới được thanh toán trợ cấp thôi việc. Hợp đồng chấm dứt do người lao động đủ điều kiện về hưu quy định tại khoản 4 Điều 36 nên không được hưởng trợ cấp thôi việc.

LS Trịnh Khánh Toàn

(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :