M
15:08 | 24/11/2016

Bồi thường cho NLĐ khi đóng cửa chi nhánh công ty ra sao?

(LĐTĐ) Hỏi: Công ty tôi đang làm chuẩn bị đóng cửa chi nhánh nơi tôi làm việc. Qua họp bàn nhân sự nói nhân viên không được bồi thường hợp đồng hay bất cứ một khoản nào do đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Xin luật sư cho biết, ngoài bảo hiểm thất nghiệp tôi có được bồi thường hợp đồng hay khoản gì nữa không? Trịnh Trung Kiên (Láng Hạ, Đống Đa)

boi thuong cho nld khi dong cua chi nhanh cong ty ra sao Nhiều hoạt động vì người lao động
boi thuong cho nld khi dong cua chi nhanh cong ty ra sao Quy định về an toàn thế nào đối với thiết bị, công nghệ?
boi thuong cho nld khi dong cua chi nhanh cong ty ra sao Quy định về khám sức khỏe cho người lao động
boi thuong cho nld khi dong cua chi nhanh cong ty ra sao

Trả lời: Điều 48 và Điều 49 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

“Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm."

Như vậy, nếu bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại công ty từ thời điểm bắt đầu vào làm thì bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp thất nghiệp, công ty không phải chi trả trợ cấp thôi việc hay mất việc làm.

LS Trịnh Khánh Toàn

(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :