M
10:36 | 03/06/2016

Ngày 5.6 Hà Nội bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã

(LĐTĐ)  Ngày 5.6, tại 67 đơn vị bầu cử trên toàn TP sẽ tổ chức bầu cử bổ sung 122 ĐB HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

   

tin nhap 20160603102300 Danh sách 105 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân Thành phố
tin nhap 20160603102300 Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐNDTP. Hà Nội khóa XV
tin nhap 20160603102300 Công tác kiểm phiếu công khai, minh bạch
tin nhap 20160603102300 Cuộc bầu cử đã đảm bảo đúng luật và dân chủ
tin nhap 20160603102300 98,77% cử tri đã đi bỏ phiếu
tin nhap 20160603102300
Cử tri phấn khởi đi bầu cử

Theo hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử TP về việc tổ chức cuộc bầu cử thêm, các tổ chức phụ trách bầu cử ĐB HĐND được thành lập và thực hiện nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đầu tiên, nay sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử lại, bầu cử thêm theo đúng thẩm quyền.

Sau khi lập và niêm yết danh sách cử tri, UBND cấp xã tiến hành viết thẻ cử tri và giao cho tổ bầu cử phát thẻ cử tri cho cử tri trong danh sách của khu vực bỏ phiếu. Trong phiếu bầu cử thêm, sẽ in danh sách những ứng cử viên không trúng cử trong lần bầu cử đầu tiên.

Việc tổ chức bầu cử thêm cũng theo thời gian từ 7 giờ - 19 giờ (hoặc có thể bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn) như cuộc bầu cử đầu tiên. Các tổ bầu cử cần có biện pháp quản lý chặt chẽ số phiếu phát ra, số phiếu thu về và kiểm kê, niêm phong các loại phiếu bầu theo đúng quy định. Sau khi Ban bầu cử có biên bản xác định kết quả bầu cử thêm, Ủy ban bầu cử lập biên bản tổng kết việc bầu cử ĐB HĐND cấp mình và công bố theo quy định.

L.Khánh

Nguồn :