M
11:21 | 11/07/2018

Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Chương trình “ Phát triển đoàn viên Công đoàn giai đoạn 2013- 2018”, chương trình “ Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn" Ban chấp hành công đoàn Công an Thành phố  (CATP) đã tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám đốc CATP để chỉ đạo, hướng dẫn 43 Công đoàn cơ sở (CĐCS ) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và 2 CĐCS tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ đúng nội dung, quy trình và vượt trước thời gian quy định. 

no luc nang cao chat luong hieu qua hoat dong cong doan co so 76302 Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phong trào quần chúng
no luc nang cao chat luong hieu qua hoat dong cong doan co so 76302 Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS
no luc nang cao chat luong hieu qua hoat dong cong doan co so 76302 Nâng cao nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở

Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn được quan tâm thường xuyên. Hàng năm, số lượng Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra các CĐCS trong CATP được dự các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác đoàn theo chuyên đề đạt 100%. Các đoàn viên công đoàn cũng được tham dự các lớp tập huấn, nâng cao tay nghề như: Mở 3 lớp tập huấn cho 415 lượt đoàn viên công đoàn về kỹ năng An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ; Mở đợt tập huấn với 405 đoàn viên công đoàn về An toàn vệ sinh thực phẩm, công tác quản lý tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể; mở 6 lớp tập huấn tay nghề cho 152 lượt đoàn viên công đoàn làm công tác cấp dưỡng trong công tác lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm.

Không những vậy, các cán bộ công đoàn còn tạo điều kiện mở 3 đợt nâng cấp bằng lái xe ô tô Hạng B, Hạng C lên Hạng D, Hạng E đối với 64 lượt đoàn viên công đoàn làm công tác lái xe chuyên dụng tại các CĐCS.

no luc nang cao chat luong hieu qua hoat dong cong doan co so 76302

Hội nghị đại biểu Công đoàn CATP Hà Nội giữa nhiệm kỳ 2014- 2019

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được các CĐCS quan tâm, thực hiện thường xuyên. Trong vòng 3 năm trở về đây, các CĐCS đã lựa chọn và giới thiệu 147 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng Sản chiếm tỷ lệ 66,5% so với tổng số giới thiệu (147/221).

Trong đó có 13 đồng chí là công nhân viên lao động sản xuất trực tiếp. Đoàn viên công đoàn là đảng viên đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động của Đảng, của đơn vị. Số lượng Đảng viên trong các cấp công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hằng năm được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

Thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp trong Công đoàn CATP đã nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ công tác đoàn; được nâng cao, hỗ trợ, bổ sung kiến thức về tay nghề nhằm bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị CATP.

Nguồn :