M
14:30 | 13/02/2018

LĐLĐ huyện Hoài Đức:

Luôn đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhờ xác định rõ phương hướng cụ thể và xây dựng cách làm hiệu quả, năm qua LĐLĐ huyện Hoài Đức không những hoàn thành mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

tin nhap 20180206113427 LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017
tin nhap 20180206113427 LĐLĐ huyện Hoài Đức: Luôn lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo
tin nhap 20180206113427 LĐLĐ huyện Hoài Đức: 100% CĐCS tổ chức xong Đại hội
tin nhap 20180206113427 LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 – 2020). Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế của huyện Hoài Đức tiếp tục phát triển và có tốc độ tăng trưởng khá. Nhờ điều kiện này, đời sống CNVCLĐ trên địa bàn huyện luôn được ổn định và tường bước cải thiện, điều này mang đến nhiều thuận lợi cho hoạt động công đoàn (CĐ) huyện.

tin nhap 20180206113427
LĐLĐ huyện Hoài Đức nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2017 của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Để nâng cao công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã đề ra khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm” với mục tiêu là hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm. Nhờ xác định rõ hướng đi này, các cấp CĐ huyện Hoài Đức luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ, nâng cao năng lực cán bộ CĐ các cấp, tăng cường bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, NLĐ.

Từ thực tiễn trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2017 với những thuận lợi, khó khăn, thách thức, bước sang năm 2018, theo bà Đồng Thị Nga – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, trong năm tới LĐLĐ huyện sẽ tập trung chỉ đạo CĐ cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp nỗ lực nâng cao chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. CĐ cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của CĐ và đoàn viên CĐ, từ đó đổi mới công tác tiếp cận cơ sở, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ.

Tuấn Dũng

Nguồn :