M
10:04 | 21/10/2017

LĐLĐ huyện Hoài Đức: Luôn lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện Hoài Đức xác định muốn hoạt động hiệu quả không còn con đường nào khác phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm. 

ldld huyen hoai duc luon lay hieu qua hoat dong lam thuoc do LĐLĐ huyện Hoài Đức: 100% CĐCS tổ chức xong Đại hội
ldld huyen hoai duc luon lay hieu qua hoat dong lam thuoc do LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên

Cạnh đó, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình phải bảo vệ thật tốt quyền, lợi ích chính đáng của người lao động cũng như không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động để công đoàn thực sự tham gia cùng chính quyền, chủ sử dụng lao động trong việc phát huy sáng kiến - sáng tạo góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của từng đơn vị nơi có tổ chức công đoàn. Chính nhờ xác định rõ phương hướng, cách làm trên mà nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Từ chuyện mỗi ngành một phong trào

LĐLĐ huyện Hoài Đức đang trực tiếp chỉ đạo 200 công đoàn cơ sở (CĐCS), với tổng số 7.758 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó có 7.005 đoàn viên công đoàn (CĐ). Ngoài ra, LĐLĐ huyện chỉ đạo phối quản 04 đơn vị, doanh nghiệp thuộc CĐ ngành Trung ương, với tổng số 306 CNVCLĐ.

ldld huyen hoai duc luon lay hieu qua hoat dong lam thuoc do
LĐLĐ huyện Hoài Đức nhận Huân chương lao động Hạng Nhì - năm 2016.

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm sát sao của các cấp công đoàn (CĐ), đội ngũ CNVCLĐ không chỉ duy trì mức thu nhập năm sau cao hơn năm trước mà hầu hết còn được tham gia đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Là tổ chức luôn lấy hoạt động vì quyền lợi của đoàn viên công đoàn, người lao động làm trung tâm. Nên không bằng lòng với những gì đã có, muốn phát triển hơn nữa để đời sống, thu nhập ngày càng tăng đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu cũng như góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà đơn vị nơi có đoàn viên công đoàn hoạt động, nên LĐLĐ huyện luôn lấy các phong trào thi đua làm động lực phát triển.

Qua các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, đã có 05 tập thể được tặng Cờ, 07 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; có 08 tập thể được tặng Cờ, 46 tập thể và 65 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ TP Hà Nội; 734 tập thể, 148 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen trong hoạt động CĐ và các phong trào thi đua.

Chính vì thế, trong 5 năm của nhiệm kỳ 2013 – 2018, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã phát động nhiều phong trào học tập, thi đua yêu nước trong CNVCNLĐ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở phát động của LĐLĐ huyện, các cấp CĐ đã cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đặc điểm công việc của từng ngành, lĩnh vực.

Trong số các phong trào phải kể đến phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi… Các hội thi luôn được tổ chức với nhiều hình thức phong phú và rộng khắp, phù hợp với từng ngành nghề và đơn vị.

Cụ thể, như thi giáo viên giỏi, cô giáo tài năng duyên dáng, nhân viên kế toán, nhân viên thư viện, nhân viên nuôi dưỡng giỏi.... của ngành Giáo dục; Hội thi quy tắc ứng xử, thi tiêm chủng giỏi, điều dưỡng viên giỏi của ngành Y tế; cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “ Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” của khối hành chính sự nghiệp...

Ngoài ra, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” được triển khai sâu rộng, góp phần phát triển sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho NLĐ. Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” được đẩy mạnh, phát huy có hiệu quả tài năng sáng tạo trong CNVCLĐ.

Nhờ các phong trào này 5 năm qua, toàn bộ CNVCLĐ trong huyện có 11.250 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm có giá trị làm lợi gần 30 tỷ đồng. Có 525 lượt CNVCLĐ, đoàn viên CĐ được biểu dương danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, hai đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo. LĐLĐ TP Hà Nội đã biểu dương 06 công nhân giỏi Thủ đô, 07 “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” được UBND TP Hà Nội biểu dưởng khen thưởng.

Ngoài ra còn có 1.232 Công nhân giỏi cấp cơ sở, 115 Công nhân giỏi cấp huyện, còn có 56 “Sáng kiến, sáng tạo”, 18 tập thể, 49 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn (2010- 2015) được LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng.

Đến đổi mới trong hoạt động

Đánh giá về hoạt động của các cấp CĐ huyện trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Nguyễn Xuân Lưu – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cho biết, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế, song các cấp CĐ huyện với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn huyện đã đề ra. Đó là hoạt động CĐ tiếp tục hướng thêm về cơ sở, tập trung đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ.

Được biết, để hoạt động CĐ sâu sát hơn nữa với cơ sở và NLĐ, BCH khóa IX Liên đoàn LĐLĐ huyện Hoài Đức, nhiệm kỳ 2013 – 2018, cũng gửi kiến nghị lên Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 149/HD- TLĐ về khen thưởng kỷ niệm chương “ vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Vì cán bộ CĐ theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ CĐVN là người đảm nhiệm các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên. Đội ngũ này là những người có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn, là hạt nhân trực tiếp để xây dựng phong trào. Tuy nhiên, trong xét khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ chỉ xét đến các đồng chí là ủy viên BCH CĐ, không phù hợp với Điều 43 của Điều lệ - quy định về khen thưởng.

Bên cạnh đó, thời gian xét để tặng kỷ niệm chương đối với CĐ khối hành chính sự nghiệp lại quá dài, không phù hợp với thực tế cán bộ CĐCS đều là kiêm nhiệm như hiện nay. Do đó rất khó động viên được những người làm công tác CĐ.

Phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, các cấp CĐ huyện Hoài Đức, đặt quyết tâm nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt quan tâm, đặt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đoàn viên CĐ lên hàng đầu, góp phần tạo được sự tin tưởng của NLĐ, đoàn viên vào tổ chức Công đoàn.

Không bằng lòng những gì đã có nhiệm kỳ mới, tư duy mới, LĐLĐ huyện cùng các công đoàn cơ sở sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên công đoàn, người lao động; góp phần cùng với chính quyền, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện nhà, đưa huyện Hoài Đức ngày càng giàu đẹp!

Tuấn Dũng

Nguồn :