M
11:13 | 29/09/2017

LĐLĐ huyện Hoài Đức: 100% CĐCS tổ chức xong Đại hội

Hướng về Đại hội X nhiệm kỳ 2017 – 2022, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã hướng dẫn các cấp công đoàn (CĐ) trong huyện tổ chức đại hội và hội nghị đại biểu nhằm thảo luận, tham gia xây dựng văn kiện đại hội.

ldld huyen hoai duc 100 cdcs to chuc xong dai hoi LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên
ldld huyen hoai duc 100 cdcs to chuc xong dai hoi Đã chỉ đạo 21 CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị nhiệm kỳ mới
ldld huyen hoai duc 100 cdcs to chuc xong dai hoi
Đại hội điểm CĐ cơ sở Công ty Minh Dương.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, Nguyễn Xuân Lưu, để chuẩn bị cho Đại hội CĐ các cấp, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 2 CĐCS tổ chức Đại hội điểm của khối SXKD và khối HCSN để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho toàn thể các CĐCS. Từ kinh nghiệm này, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn và chỉ đạo 10/10 CĐCS tổ chức Hội nghị, đạt 100%; 169/169 CĐCS tổ chức Đại hội, đạt 100%.

Thông qua đại hội công đoàn cơ sở, các ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ huyện khóa IX trình tại Đại hội X Công đoàn huyện tới đông đảo đoàn viên CĐ, đã được tập hợp bổ sung đầy đủ, phù hợp với quy chế đại hội.

Dự kiến, Đại hội công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10, từ nay đến khi diễn ra đại hội LĐLĐ huyện Hoài Đức tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLÐ về các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Ðại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, Đại hội CĐ TP lần thứ XVI, Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII.

Tuấn Dũng

Nguồn :