M
17:46 | 29/11/2018

Luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

(LĐTĐ) Sáng ngày 28/11, tại Đà Nẵng, đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 1 và Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và phát biểu tại buổi lễ.

luon dat niem tin vao the he tre Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
luon dat niem tin vao the he tre Tự hào bàn tay người thợ trẻ Việt Nam
luon dat niem tin vao the he tre Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tham gia vào quá trình đổi mới của đất nước có sự đóng góp vô cùng quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước nói chung và trí thức trẻ nói riêng. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn trân trọng những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày nay.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tạo những biến chuyển sâu sắc và toàn diện trong đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và cả thách thức đối với mọi quốc gia, hiện nay, Trung ương Đảng và Chính phủ xác định rõ nhiệm vụ sớm xây dựng chiến lược tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong đó, xác định rõ quan điểm tận dụng tối đa lợi thế một nước còn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khai thác triệt để thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, lợi thế thương mại để phát triển nhanh và chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo; phát triển, công nghiệp chế biến chế tạo là trung tâm; phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá, chú trọng phát triển công nghiệp xanh.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn kỳ vọng lớn lao và đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ - thế hệ rường cột, chủ nhân tương lai của nước nhà, trong đó có đội ngũ trí thức trẻ. Trí thức trẻ Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước, dù công tác ở ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền nào cũng đều là nguồn lực đặc biệt, là tinh hoa, nguyên khí quốc gia, vốn quý của đất nước.

Các bạn hãy tiếp bước truyền thống của cha anh, ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo để thực sự trở thành một lực lượng hùng hậu, ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước lên một tầm cao mới”- Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ thảo luận 3 nội dung gồm: Thúc đẩy STEM (giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0; Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Sau phần thảo luận, các đại biểu sẽ xây dựng báo cáo kiến nghị và đề xuất chính sách. Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ thống nhất cơ chế vận hành diễn đàn và ra mắt mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; đồng thời công bố bản đề xuất khuyến nghị và chủ đề diễn đàn năm 2019.

H.Duy

Nguồn :