M
17:00 | 17/09/2019

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô

Lời nói đẹp, cư xử văn minh, tránh xa tiêu cực

(LĐTĐ) Sáng nay (17/9) tại Cung văn hoá Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

loi noi dep cu xu van minh tranh xa tieu cuc Cán bộ, công chức, viên chức lao động Thủ đô: Nói không với tiêu cực
loi noi dep cu xu van minh tranh xa tieu cuc Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phát động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực
loi noi dep cu xu van minh tranh xa tieu cuc Chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực

Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần vào việc xây dựng Người Hà Nội văn minh, thanh lịch, là nền móng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vì nhân dân phục vụ.

loi noi dep cu xu van minh tranh xa tieu cuc
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến động viên công nhân lao động hăng say sản xuất, tránh xa các tiêu cực xã hội...

Cuộc vận động “5 không”

Thực hiện Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, xây dựng Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Theo đó, cuộc vận động được Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai trong các cấp Công đoàn với 7 nhóm nội dung, giải pháp quan trọng. Trong đó, Cuộc vận động tập trung vào nội dung “5 không”: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Để nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật thực hiện tốt nội dung trên, Liên đoàn Lao động Thành phố đề ra giải pháp là các cấp Công đoàn Thành phố tập trung vận động cán bộ, công chức, viên chức trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị… loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết trong việc xây dựng chính sách, pháp luật.

Công đoàn các cấp phải kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, nhất là các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, những quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm; xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn ngừa tình trạng thất thoát, tham nhũng.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thành phố phát huy vai trò tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Nhà nước, chính quyền, cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật, thể chế quản lý để tiến tới xây dựng “hàng rào kỹ thuật pháp lý chặt chẽ”, chính sách tiền lương, thu nhập đảm bảo để cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức “không thể, không dám, không cần” tiêu cực, tham nhũng khi thực thi công vụ.

Các cấp Công đoàn cần tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ quy định những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

Công đoàn cũng vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo.

Công đoàn cũng vận động cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm phát hiện, phản ảnh tới người có thẩm quyền về hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hoá công sở, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất của người cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Đặc biệt, Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức cụ thể là tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; có cơ chế để người dân và doanh nghiệp thực hiện quyền giám sát, đánh giá sự hài lòng đối với cán bộ, viên chức, công chức trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của cán bộ, viên chức, công chức.

Nâng cao văn hoá ứng xử

Song song với đó, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Phong trào thi đua này được tập trung vào 2 nội dung chính mà trước hết là tập trung thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đặc biệt, các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố.

Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phù hợp với Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống chính trị Thành phố.

Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, những quy định về Quy tắc ứng xử của tập thể, cá nhân trong cơ quan, công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn để đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua cuối năm.

Nội dung thứ hai của phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng. Theo đó, các cấp Công đoàn phải tập trung tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng, hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở phải phát huy vai trò của mình, tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử trong đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, công đoàn phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá xét khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, người lao động.

Để Cuộc vận động và phong trào thi đua đạt hiệu quả, đi vào thực chất, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của ngành, địa phương, cơ sở và kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp, phòng văn hóa các quận, huyện, thị xã chỉ đạo và tổ chức phát động đợt thi đua đến 100% Công đoàn cơ sở và công nhân, viên chức, lao động thuộc địa phương, đơn vị quản lý.

Hàng năm, các đơn vị phải tổng kết đánh giá phong trào, khen thưởng, đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hưởng ứng, thực hiện phong trào.

Phương Bùi

Nguồn :