M
23:38 | 24/07/2019

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phát động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Chiều 24/7, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

tong ldld viet nam phat dong can bo cong chuc vien chuc noi khong voi tieu cuc Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
tong ldld viet nam phat dong can bo cong chuc vien chuc noi khong voi tieu cuc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống của Công đoàn Việt Nam
tong ldld viet nam phat dong can bo cong chuc vien chuc noi khong voi tieu cuc Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm cần được lan tỏa trong cán bộ công đoàn

Tới dự lễ phát động có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

tong ldld viet nam phat dong can bo cong chuc vien chuc noi khong voi tieu cuc
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng, tổ chức Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, sau một thời gian nghiên cứu, tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố, đến nay, Đề án đã được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường chính thức phát động và triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, gọi tắt là Cuộc vận động “Năm không” và Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu thực tế: Bên cạnh phần lớn các cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm, có các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, những hành vị này đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, gây bức xúc, bất bình trong dư luận.

tong ldld viet nam phat dong can bo cong chuc vien chuc noi khong voi tieu cuc
Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai Cuộc vận động “Năm không” và phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức

“Việc Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẩn trương xây dựng Đề án, xin ý kiến của các cơ quan chức năng và tổ chức phát động, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với hưởng ứng Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” hết sức có ý nghĩa, rất đáng biểu dương, thể hiện tinh thần Công đoàn đồng hành với Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước. Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự tham gia và đồng hành của Công đoàn Việt Nam đối với vấn đề và cũng là nhiệm vụ mà Chính phủ đang rất quan tâm và trăn trở”, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận.

Để triển khai thực hiện thành công Cuộc vận động và phong trào thi đua, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị: Tổng LĐLĐ Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động và phong trào thi đua, cách thức tổ chức thực hiện việc ký kết với tập thể và cá nhân; triển khai Cuộc vận động và phong trào rộng khắp trong toàn hệ thống , tập trung vào những cơ quan, địa bàn có nguy cơ cao về tiêu cực, tham nhũng đi liền với chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, trong đó cán bộ chủ chốt phải thực sự làm gương.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các mô hình điểm, các cá nhân điển hình để nhân rộng trong toàn hệ thống. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác, với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị…

Nội dung của Cuộc vận động “Năm không” gồm:

- Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;

- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Nội dung chính của Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gồm:

- Đối với tập thể: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

B.D

Nguồn :