M
08:03 | 02/03/2018

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, học vấn, pháp luật và ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

ldld huyen my duc nang cao chat luong nguon nhan luc LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước
ldld huyen my duc nang cao chat luong nguon nhan luc Viện KSND huyện Mỹ Đức tổ chức thành công Đại hội Công đoàn

Các cấp Công đoàn (CĐ) trong huyện Mỹ Đức, thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

ldld huyen my duc nang cao chat luong nguon nhan luc
Lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, nhân viên giỏi và học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2016-2017 của huyện Mỹ Đức.

Các hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, của huyện, ngành, địa phương và cơ sở, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở.

LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền đến CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong CNVCLĐ, Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả đã có 134 lượt CĐCS tổ chức cho 5.084 lượt CNVCLĐ tham gia học tập. triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng kết 5 năm chỉ thị 03-CT/TW; đã có 95 tập thể, 155 cá nhân được cấp ủy Đảng, chính quyền, CĐ biểu dương, khen thưởng; Các cấp CĐ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính ”, Triển khai và thực hiện tốt “Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, nhân viên, người lao động trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện” theo quyết định 1655/QĐ-UBND thành Phố Hà Nội.

Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Luật chính quyền địa phương. Triển khai các kế hoạch thực hiện chương trình của Thành ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố và huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của BCH TW Đảng gắn với Chương trình số 32-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội “ về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các Nghị quyết của CĐ, đặc biệt là Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Hiến pháp, Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng xuân và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô, ngành, địa phương. LĐLĐ huyện triển khai, tổ chức cuộc thi tìm hiểu “85 năm Công đoàn Việt Nam - 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển” dưới hình thức thi viết và sân khấu hóa, tham gia thi cấp Thành Phố đạt giải ba.

Các cấp CĐ đã động viên CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tin học, ngoại ngữ. Các đơn vị doanh nghiệp tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân lao động.

Các cấp CĐ tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp tiếp tục được quan tâm. LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện đánh giá, công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm. Đến nay đã có 129/138 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 93,47% tổng số đơn vị.

Hàng năm, LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phát động tháng công nhân với chủ đề từng năm cụ thể do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được các cấp CĐ và CNVCLĐ tích cực hưởng ứng gắn với kỷ niệm ngày Quốc Tế Lao động 1/5.

Trong tháng Công nhân LĐLĐ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng từ huyện đến cơ sở, phối hợp với Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát và trao tặng 275 xuất quà cho công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp này đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tư vấn khám bệnh miễn phí cho 1860 lượtcông nhân lao động.

Chương trình xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ mọi mặt cho đội ngũ CNVCLĐ. Duy trì và đẩy mạnh chuyên mục CĐ trên đài truyền thanh của Huyện về “Gương người tốt, việc tốt” trong lao động sản xuất, công tác, tuyên truyền cho 3.300 lượt CNVCLĐ về công tác phòng chống các tệ nạn xã hội và công tác dân số KHHGĐ.

Công tác tuyên truyền giáo dục đã góp phần nâng cao sự hiểu biết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thu Trang

Nguồn :