M
08:51 | 26/09/2017

Không tuỳ tiện cộng nối thời gian làm việc trước ngày 1/1/1995 để tính BHXH

“Không để xảy ra tình trạng tùy tiện cấp sổ BHXH, cộng nối thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 hoặc điều chỉnh chức vụ, chức danh nghề, tiền lương không đúng quy định…”

khong tuy tien cong noi thoi gian lam viec truoc ngay 111995 de tinh bhxh Từ 1/1/2018: Không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên tổng thu nhập
khong tuy tien cong noi thoi gian lam viec truoc ngay 111995 de tinh bhxh Hà Nội: Quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội
khong tuy tien cong noi thoi gian lam viec truoc ngay 111995 de tinh bhxh Có mã số BHXH: Người tham gia tự kiểm tra quá trình đóng-hưởng

Đây là một phần nội dung Công văn số 4184/BHXH-CSXH vừa được Bảo hiểm xã hội VN gửi BHXH các tỉnh, thành phố yêu cầu chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BH thất nghiệp.

Liên quan tới các trường hợp người lao động làm việc trước ngày 1/1/1995, Công văn số 4184/BHXH-CSXH nêu rõ: Đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1/1/1995, cơ quan BHXH các tỉnh, thành cần hướng dẫn cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo bộ, ngành chủ quản ở trung ương hoặc UBND tỉnh xác nhận và có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH xem xét, quyết định.

Cụ thể căn cứ vào các quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ.

Công văn cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành rà soát các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài chưa giải quyết dứt điểm để tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 30/9/2017.

Đối với các trường hợp khiếu nại kéo dài vượt quá thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, giám đốc BHXH tỉnh, thành cần chủ động xin ý kiến Sở LĐ-TB&XH để xử lý. Nếu vượt quá thẩm quyền, BHXH các tỉnh, thành cần tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH giải quyết.

Trường hợp giải quyết không đúng quy định do lỗi của cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện, thì chỉ đạo khắc phục ngay tại khâu xảy ra sai sót để giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức thực hiện.

Công văn cũng lưu ý, trường hợp phát hiện những vướng mắc, bất cập, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định của pháp luật, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện thì tổng hợp báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Mạnh/ dantri.com.vn

Nguồn :