M
09:40 | 10/11/2018

Infographic: Lịch nghỉ các ngày lễ, tết năm 2019

Dịp nghỉ lễ, Tết năm 2019 được kéo dài hơn do trùng 14 ngày cuối tuần và hoán đổi, trong đó Tết âm lịch được nghỉ 9 ngày.

Nguồn :