M
16:13 | 11/09/2019

Huy động sức dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Xác định rõ xuất phát điểm có nhiều khó khăn, ngay từ những ngày đầu, Đảng bộ, chính quyền xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đều thống nhất quan điểm: Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển nông thôn toàn diện, bền vững với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Vì vậy, phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Lê Thắm - Đinh Luyện

Nguồn :