M
08:15 | 25/02/2018

LĐLĐ Thành phố:

Hướng dẫn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

Mới đây LĐLĐ Thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ về việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

huong dan hoc tap chuyen de nam 2018 xay dung phong cach tac phong cong tac cua nguoi dung dau cua can bo dang vien trong hoc tap va lam theo tu t Trên 31 tỷ đồng chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
huong dan hoc tap chuyen de nam 2018 xay dung phong cach tac phong cong tac cua nguoi dung dau cua can bo dang vien trong hoc tap va lam theo tu t Tập trung đổi mới tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
huong dan hoc tap chuyen de nam 2018 xay dung phong cach tac phong cong tac cua nguoi dung dau cua can bo dang vien trong hoc tap va lam theo tu t Phải thiết thực, tránh phô trương, hình thức

Theo đó, LĐLĐ Thành phố xác định, mục đích của việc học tập là nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của các cấp công đoàn Thủ đô.

Về tổ chức thực hiện, LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, các cấp công đoàn Thủ đô căn cứ vào tài liệu chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành để triển khai việc tổ chức học tập.

huong dan hoc tap chuyen de nam 2018 xay dung phong cach tac phong cong tac cua nguoi dung dau cua can bo dang vien trong hoc tap va lam theo tu t
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa II do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ các cấp Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô cần lựa chọn những vấn đề còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của các cấp Công đoàn Thủ đô để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn; lồng ghép các nội dung của chuyên đề và sinh hoạt nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, Tháng Công nhân, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, gắn với các chương trình, sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn như “Phúc lợi đoàn viên”, Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân ưu tú.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cần gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ, ngày 15/9/2017 của Tổng Liên đoàn về Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu, sau học tập, các cán bộ, đảng viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên công đoàn, người lao động, người thân và nhân dân nơi cư trú về các nội dung chuyên đề, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Nguồn :