M
09:09 | 14/02/2018

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy và tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ:

Phải thiết thực, tránh phô trương, hình thức

Đây là một trong những yêu cầu của LĐLĐ Thành phố trong Kế hoạch số 05/ KH-LĐLĐ về tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2018 vừa được ban hành mới đây.

phai thiet thuc tranh pho truong hinh thuc Nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động
phai thiet thuc tranh pho truong hinh thuc LĐLĐ huyện Gia Lâm tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS

Theo đó mục đích của việc tuyên truyền là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến 2020 và tầm nhìn 2030, tiếp tục duy trì và khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. Đồng thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền cũng nhằm tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn ma túy, tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung tuyên tuyền 5 nội dung liên quan công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâ. Trước hết, các cấp Công đoàn Thành phố cần tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban chỉ đạo Thành phố nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tích cực phối hợp tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm đảm bảo an toàn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm ngăn chặn ma túy, tệ nạn trên địa bàn thành phố, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS.

phai thiet thuc tranh pho truong hinh thuc
Một buổi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS cho CNLĐ Công ty TNHH Vina Ehwa may xuất khẩu do LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức

Đặc biệt, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền về tác hại của HIV/AIDS, của ma túy, tệ nạn mại dâm tới toàn thể CNVCLĐ, gia đình CNVCLĐ và cộng đồng; thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và các giải pháp phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội ở địa phương và các địa bàn trọng điểm Thủ đô đồng thời tuyên truyền về cách phát hiện sớm HIV/AIDS, và các biện pháp giáo dục xử lý hành vi có liên quan đến ma túy, tệ nạn mại dâm.

Ngoài ra, các đơn vị cần phổ biến mô hình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm có hiệu quả, nêu gương các điển hình tiên tiến, các biện pháp, kinh nghiệm trong công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ…

Về hình thức tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn củng cố, tu sửa làm mới pa nô, áp phích, tranh ảnh để tuyên truyền trực quan tại các vị trí dễ quan sát; Nhân bản, phổ biến các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, các tài liệu truyền thông về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội khác tới đông đảo CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn Thành phố cũng có thể tuyên truyền thông qua việc tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề về công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; tổ chức các đội tuyên truyền, sinh hoạt giao lưu văn nghệ và các hoạt động điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, cụm văn hóa và Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; Tuyên truyền thông qua cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô, gắn với phong trào xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội…

Ngoài ra, các đơn vị cũng có thể tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các cuộc mít tinh, diễu hành, lễ ra quân nhân các tháng cao điểm và các đợt tập trung chỉ đạo về phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm; tổ chức các hội thi tìm hiểu, hội thi sân khấu hóa, hội diễn văn nghệ truyền thống, các hoạt động VHVN TDTT, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần; Tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn, khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm, khu vực có nhiều các trường Đại học, Cao đẳng, khu nhà trọ có đông CNLĐ, nhóm di biến động, lao động ngoại tỉnh...

Đặc biệt, các cấp Công đoàn cũng có thể phối hợp với các cấp ngành địa phương, các cơ quan chuyên ngành tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan đến tệ nạn mại dâm, ma túy, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch này, LĐLĐ Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn cấp trên cơ sở và các ban, đơn vị trực thuộc, trong đó có việc chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ thành phố Hà Nội thông tin tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo CNVCLĐ và bạn đọc Thủ đô đồng thời nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm phải được tổ chức khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp đặc thù tình hình CNVCLĐ các đơn vị, tránh phô trương hình thức.

Nguồn :