M
14:33 | 06/06/2018

Hà Nội: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nhằm thực hiện mục tiêu 400 nghìn doanh nghiệp đăng ký vào năm 2020, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với mục tiêu số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018 tăng từ 12%.

ha noi tap trung thao go kho khan cho doanh nghiep Đôn đốc đẩy mạnh công tác thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể
ha noi tap trung thao go kho khan cho doanh nghiep Kỳ 1: Chuỗi liên kết đã thực sự liên kết?
ha noi tap trung thao go kho khan cho doanh nghiep Tỷ giá USD/VND tăng nhưng không đáng lo ngại

Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, đến cuối năm 2017, Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu 100% số doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng, thời gian thực hiện đăng ký chỉ trong 2 ngày làm việc (trước một ngày so với yêu cầu của Luật Doanh nghiệp) và trả kết quả sau hai giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh; kê khai thuế điện tử 98,2%; hải quan điện tử 100%; bảo hiểm xã hội 98,3%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai đến tất cả 584 xã phường, thị trấn và 10 sở, ngành; tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng trong các cơ quan nhà nước đạt hơn 94%...

ha noi tap trung thao go kho khan cho doanh nghiep
Môi trường đầu tư của Hà Nội đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều doanh nghiệp Thủ đô đánh giá, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng, hay thủ tục hành chính thuế và nhiều thủ tục khác liên quan doanh nghiệp nay đã thuận tiện và dễ làm hơn trước.

Nhằm thực hiện mục tiêu 400 nghìn doanh nghiệp đăng ký vào năm 2020, năm 2018, cùng với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 7,3 đến 7,8%, vốn đầu tư xã hội tăng từ 10,5 đến 11%, Hà Nội cũng đặt mục tiêu số doanh nghiệp thành lập mới tăng từ 12%.

Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư thông qua tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, hiệu quả thực thi chính sách và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, cấp.

Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình, bảo đảm chặt chẽ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tập trung khuyến khích hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, tái cơ cấu các ngành kinh tế.

Cùng với các giải pháp trên, Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình phát triển đô thị, tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đẩy mạnh cải thiện môi trường, môi sinh, an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch, nhằm kiểm soát tốt ô nhiễm môi trường và trách ùn tắc giao thông.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục đà tăng trưởng bền vững nhờ môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua vào năm 2017 sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo cơ chế thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, hoạt động và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, giải pháp xây dựng chương trình chính phủ điện tử, nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, hấp dẫn…

Nguyễn Công

Nguồn :